Dette innebærer at det ikke blir heimkjøring med busser ved skolene (med unntak av Ogndal skole) denne dagen.

Verken skysselskapene, fylkeskommunen eller kommunen har mulighet til å få gjennomført en generell ordning med alternativ hjemtransport.

Det oppfordres til at foresatte bistår med å få elevene hjem denne dagen.

Tilbudet ved enkelte barnehager og skolefritidsordninger blir også berørt av streiken. Den enkelte barnehage/skole varsler foresatte som blir berørt om konsekvensene.