Barnehager kommunale - betalingssatser 2022

Heltidsplass fra 01.01.2022 -  kr. 3 315,- pr. mnd.   

Heltidsplass fra 01.08.2022 -  kr. 3 050,- pr. mnd.

Det tas forbehold om endring i disse satsene ved endring av Stortingets makssatser for barnehage.

Satser for kost (varierer etter hvilken ordning barnehagen har):
kr 155,- pr. mnd. (barna får melk og frukt)
kr 310,- pr. mnd. (barna får ett smøremåltid pr. dag, melk og frukt)

For deltidsplasser betales det forholdsmessig ut fra størrelsen på plassen.

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, deretter 50 % moderasjon for øvrige barn.

Tillegg for deltidsplass: kr 105,- pr. mnd.

Det beregnes ikke merverdiavgift på satsene.

 
For mer informasjon om redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid.

Informasjonsside fra utdanningsdirektoratet.