Alle som ønsker plass må søke innen 10. mars.

Det er lagt fram forslag til endring i barnehageloven, som vil kunne gi flere barn rett på tilbud om barnehageplass. Denne er ute på høring med høringsfrist 26. februar. Det er viktig at alle som ønsker plass, søker før endringen blir vedtatt, for å kunne være med på hovedopptaket.

Her finner du informasjon og søknadsskjema.