Vi oppforder alle som har anledning til å besøke utstillingene i løpet av dagen. 

Temaet for årets barnehagedag er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!».

For å skape noe nytt og finne bedre løsninger i framtiden, må barna få erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt. Kunst og håndverk er både kreativt og praktisk, og det bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping. Kunstverk av et av barnehagebarna

I anledning dagen og ovennevnte tema, har Utdanningsforbundet Steinkjer oppfordret barnehagene til å lage kunstutstillinger i offentlige rom. Det er mange barnehager som markerer dagen i eget nærmiljø, og noen har meldt inn arrangementer til offentlig visning, se nedenfor.

Bildet til høyre: Et flott "skrik-maleri" laget av en av de unge kunstnerne. 


Hvor finner du kunstutstillingene?

Weidemannrommet på Rådhuset
-
Granstubben barnehage
- Skjefte barnehage
- Tufbakken barnehage
- Byafossen barnehage

 Utstillingen vil stå hele dagen og være åpen for alle

Torget i sentrum "Snø og is"
- Steinkjersannan barnehage

Sansehagen på Egge sykehjem (utstilling og aktivitet)
- Egge barnehage

Beitstad Eldresenter
- Sør-Beitstad barnehage


Bildene nedenfor er fra utstillingen på rådhuset.

Barnehagebarnas kunstutsillingBarnehagebarnas kunstutsilling