Styrer Ann Elisabeth Kjørås takket alle som hadde gjort det mulig å få bygd en så flott barnehage som kanskje er blitt den flotteste barnehagen i hele Trøndelag.  

Takk til alle fra Ann Elisabeth

Anders Sprauten, pappa til Even, deltok på åpningen og var glad sønnen hadde plass i Søndre Egge barnehage. Det store og innholdsrike utearealet og spesielt tilknytningen til Egge museum var av stor betydning for barnehagevalget og barnehagens vekt på uteaktiviteter med kreative ansatte. 

Anders Sprauten, pappa til Even foran grillhytta

Maiken Lien Jørgensen kom ridende fra Museet på en for anledningen ustyrlig "kjepphest". Hun startet på eventyret der barna selv var med og eventyret ville begynne når barnehagen var åpnet. Ute i skogen – oppe på Gråtass, barna kunne nå fortsette å dikte med og selv lage eventyr hver dag.   

Ordførerern holdt  tale og foretok åpningen

Ordfører Bjørn Arild Gram var glad for at Søndre Egge barnehage var den 4. barnehagen i rekken som Steinkjer kommune hadde fått til med sitt store barnehageløft. Han åpnet barnehagen med et skikkelig sverdhogg for anledningen med et ekte vikingesverd. Det er kanskje den første barnehagen i historien som har blitt åpnet på en lignende måte. 

Vaskehall 

 Og det er vel ingen andre barnehager som har en vaskehall for kjøretøy som trenger ekstra rengjøring.