Arkitekt Axel Guldahl senior (Peder Axel Mo Guldahl) var født i Trondheim i 1866 og døde bare 55 år gammel i heimbyen i 1921. Men han rakk å sette et solid preg på flere trønderske byer, først og fremst Trondheim, der han arbeidet fra 1897 til sin død. Men også i Steinkjer og Levanger kan du se eksempler på hans byggekunst.

Guldahl fulgte den vanlige utdanningsvegen før Norges Tekniske Høgskole ble oppretta i 1910 – først eksamen fra bygningslinja ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt, deretter to år ved en teknisk høgskole eller kunstakademi i utlandet. Guldahl ble uteksaminert fra Königliche Technische Hochschule i Berlin i 1887. Han ble værende i Berlin i ti år og tegnet bl. a en rekke villaer, et hotell og en katolsk kirke i Bayern.  Han utmerket seg også som en glimrende arkitekturtegner, og hjalp andre arkitekter med å illustrerte deres prosjekter med flotte perspektivtegninger.

I 1897 vendte han heim til Trondheim, der han tegnet mange villaer, offentlige bygg og private forretningsgårder. Han var en allsidig arkitekt og opererte i mange stilarter.  I Huidtfeldtgården (nå Jernbanefolkets Hus) i Kjøpmannsgata merker man det elegante og fornemme i hans arkitektur som ble fullt utvikla i Thomas Angells hus, en ombygging og utvidelse av en 1700-tallsbygning.  Nedre Leirfoss kraftstasjon er kledd med grovt tilhogd naturstein («råkopp») og kan minne om en middelalderborg. Her trer Guldahl fram som nasjonalromantiker - «skinnfellarkitektur» har det blitt kalt. Bankbygget i Kirkegata 50 i Levanger er tydelig prega av jugendstilen.  I de siste ti årene var det særlig større eneboliger som preget hans virksomhet, f.eks skipsreder Backhes villa i Sverres gate 4 i Trondheim («Harmonien»)

Noe av det første Axel Guldahl tegna etter heimkomsten til Norge, var Levanger Lærerskoles bygg, og noe av det siste var Fylkesmannsgården og Regimentsboligen i Steinkjer. Sånn sett danner Nord-Trøndelag ei ramme om et kort, men aktivt arkitektliv i Trondheim. Han rakk også å bli far til Axel Guldahl junior (1905 -1985), som ble en av de viktigste gjenreisingsarkitektene i Steinkjer.

Guldahl sr Harmonien i Trondheim

   Harmonien i Trondheim

Guldahl sr Vollan fordelingsstasjon
   Vollan fordelingsstasjon


Levanger lærerskole
  
   Levanger lærerskole

Gammelbankbygget i Levanger

   Gammelbankbygget i Levanger

Axel Guldahl jakthytte Tyskland
   Jakthytte i Tyskland