Det har vært et betydelig engasjement knyttet til at det nærmer seg 1000 år siden de viktige historiske hendelsene på Mære fant sted. Saken vedrørende en jubileumsmarkering er også løftet frem politisk, og kulturetaten i Steinkjer kommune tar nå sammen med Stiklestad nasjonale kultursenter/Egge Museum

Hvordan skal et slikt jubileum markeres?

Stiklestad nasjonale kultursenter, Egge museum og Steinkjer kommune inviterte til et møte 11. mars, men møtet avlyses inntil videre på grunn av deltakerantall og risiko for spredning av coronavirus. 

Vi vil komme tilbake med ny dato, men tar gjerne imot innspill til hvordan jubileet bør markeres på e-post: leif.terje.nilsen@steinkjer.kommune.no