Bestillingen gjøres via skjemaet nedenfor. Du kan også ringe 45 63 86 38 eller send en E-post til renovasjon@steinkjer.kommune.no for avtale om henting av grovavfall

  • Ordningen gjelder kun for husstander med aktivt renovasjonsabonnement.
  • Avfallet skal være klargjort for henting og satt i passende beholdere/esker/sekker.
  • Avfallet skal være sortert etter samme regler som for levering til gjenvinningsstasjon.
  • Vi henter kun på gårdsplass/garasje/grunnplan (1 etg.)
  • Kolliene skal kunne håndteres av en person med jekketralle og lift på bilen.Hjelp utover dette må abonnent selv skaffe
  • Max 200 kg pr henting.
  • Pris kr 400,- pr henting, faktureres renovasjonsabonnement sammen med kommunale gebyrer.

VI HENTER:
Grovavfall som  møbler, esker med brukbare ting som kan gå til Raubua, alt av elektrisk og elektronisk utstyr inkludert både hvite- og brune varer, sykler, trillebårer og annet som husstanden ikke lengre skal benytte.

VI HENTER IKKE:
Restavfall, hageavfall, bygge- og rivningsavfall o.s.v.

Vennligst se denne informasjonen ang. vilkår for avfallstaxi.

  Til bestillingsskjemaet