Fredrikke_Marie_Qvam_bauta-300.jpg
Gravplaten er ikke tatt bort, men har i tillegg fått en fin bautastein.

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (bildet ovenfor) fikk æren av å avduke bautasteinen og hun sa bl.a. i sin tale at Fredrikke Marie Qvam er en av de mest betydelige personer i historien pga sitt engasjement innen kvinnesak og folkehelseopplysning.

Ordfører Bjørn Arild Gram var også til stede og holdt tale, og mange hadde møtt fram for å overvære avdukingen. Steinkjer blandakor stod for underholdningen med fin sang.

Billedhugger Marit Wiklund (bildet nedenfor) sa at dette hadde vært et spennende oppdrag da det er egne krav til slike bautaer som skal stå på en kirkegård. Det ble derfor en utfordring å få den til å passe sammen med omgivelsene.

Les mer om personen Fredrikke Marie Qvam her.

Fredrikke_Marie_Qvam_bauta-red.jpg