Viltvakta tok i 17.04.20 hjerneprøve og lymfeprøver av selvdød elgku i valdet Egge i Steinkjer kommune, foreløpig svar ble gitt kommunen 24.04.20 og endelige prøvesvar 29.04.20 bekrefter det som først ble antatt at dette var funn av atypisk skarntesyke. Hodet er sendt til Veterinærinstituttet for obsuksjon, kjeven er allerede aldersbestemt av Norsk institutt for naturforvaltning (NINA). Tannsnittet viser at kua er 17 år gammel. Resten av elgen ble samlet opp av Viltvakta og Mattilsynet. Området ble raket og hår plukket opp. Restene av kroppen ble pakket og sendt til Norsk Protein på Hamar for destruksjon. 

Symptomer på skrantesyke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel. Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldr vist seg å smitte til menneske, hverken fra dyr eller kjøtt. Atypisk skrantesyke er til nå funnet hos seks elger: tre i Selbu, en i Lierne, en i Sigdal og en i Flesberg, i tillegg til en hjort i Gjemnes. 

Steinkjer kommune har bedt om en orientering fra Mattilsynet hva dette har å si for prøvetaking knyttet til hjerneprøver og eventuelt lymfer, eventuelle alderskategorier hvor det skal tas prøver i løpet av høstens elgjakt. Mattilsynet har oppsummert informasjon om skrantesyke i kjøtt fra elgjakta.

Den smittsomme varianten av  skrantesyke er kun funnet på villrein i Nordfjella.