Prosjektleder Susanne Bratli presenterer attraktivitets- og omdømmeprosjektet:


Prosjektet eies av Steinkjer kommune, i partnerskap med Inn-Trøndelagsregionen og koordineres gjennom prosjektgruppe bestående av:

 • Steinkjer kommune
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune/Trøndelag fylkeskommune
 • Steinkjer næringsforum
 • Nord universitet
 • Steinkjer næringsselskap AS
 • T:Lab
 • Visit Innherred AS
 • Inn-Trøndelagsregionen
Prosjektet omhandler følgende 5 områder:
 

Levende bysentrum
Mål: Bidra til mer levende og attraktivt bysentrum gjennom:

 • Raskere realisering av investeringsplaner.
 • Attraktive servicetilbud.
 • Tilstrekkelig overnattingskapasitet.
 • Attraktive byrom.

Universitetet og byen
Mål: Bli en mer attraktiv universitetsby gjennom:

 • Bygge innovasjonssenter på universitetscampus og bidra til å utnytte mulighetene dette gir.
 • Være attraktiv for studentene.
 • Levere kompetanse tilpasset behovet i off. sektor og næringsliv.

Arrangementsbyen
Mål: Få flere arrangement til Steinkjerregionen gjennom:

 • Et målrettet arbeid med å "hente" arrangement til regionen og samarbeid om å gjennomføre arrangementene.
 • Få et positivt omdømme gjennom målrettet vertskapsarbeid.

Administrasjonssenteret
Mål: Styrke Steinkjers rolle som administrasjonssenteret i Trøndelag gjennom:

 • Sikre arbeidsplasser og ledelsesfunksjoner i offentlige etater/virksomheter og organisasjoner.
 • Nye offentlige/statlige arbeidsplasser.
 • Et bredt regionalt samarbeid og brede allianser.

Omdømme og rekruttering
Mål: Bedre omdømme og muligheter for rekruttering av arbeidskraft gjennom:

 • Planmessig og strategisk arbeid.


Se prosjektplanen.