Siste lag med asfalt i Svedjanvegen blir lagt i morgen 15.10. Her er vannledningen kontrollert og funnet i orden.

Det skal også legges 5 fartshumper i Svedjanvegen, de vil bli lagt i løpet av uke 44.

 

Linn Mari Forfod
Enhet utbygging