Dette gjelder:

Onsdag 7/6. kl. 22.00 - torsdag 8/6. kl. 06.00

Torsdag 8/6. kl. 22.00 - fredag 9/6. kl. 06.00

Mandag 12/6. kl. 22.00 - tirsdag 13/6. kl. 06.00


Videre vil E6 trafikken gå via rundkjøringen ved Figga og inn til Sannanbrua og over denne videre inn i Fjordgata og Sjøfartsgata til E6 på Sneppen i tidene:

Tirsdag 13/6. kl. 22.00 - onsdag 14/6. kl. 06.00

Onsdag 14/6. kl. 22.00 - torsdag 15/6. kl. 06.00

 

Per Stølan
Veg,trafikk og park