Det vil være en del store maskiner og lastebiler i området denne dagen. Entreprenøren kommer til å stille med vakt for å sikre skolebarna og trafikken. Det oppfordres likevel til å vise hensyn.


Anne-Grethe Holm
Ingeniør
Tjenesteenhet Utbygging