Retningslinjer - arrangement, samlinger og aktiviteter 
 

Steinkjer kommune følger de nasjonale retningslinjene
Se FHI sin nettside.