Arealplaner

Digitalt planarkiv: oversikt over alle arealplaner

19.02.18

Liste over alle arealplaner i Steinkjer kommune: kommuneplanens arealdel med tilhørende kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.
Oversikten gir informasjon om den enkelte plans status, både vedtatte, nye og opphevede planer. Listen kan sorteres alfabetisk, kronologisk, på planens id-nummer (default), på status eller etter plantype. I tillegg kan du søke på deler av plannavnet eller planens id-nummer. 

> Til planarkivet

Kommuneplanens arealdel. Revisjon 2009.

03.02.15

Kommunestyret vedtok i møte 16.12.09 revidert kommuneplanens arealdel. Revisjonen omfatter hovedkartet, kommunedelplan sentrum, 13 kommunedelplaner, bestemmelser, retningslinjer og målformuleringer, beskrivelse og konsekvens- og egnethetsvurderinger.

Arealplaner - generell informasjon

15.02.18

Plan- og bygningsloven av 2008 er gjeldende lovgrunnlag for arealplanlegging.

Kartutsnitt

Krav til parkeringsdekning. Vedtekt til § 69 nr 3 i PBL 85.

28.04.15

Kommunestyret har i møte 16.06.10 fastsatt vedtekt som setter krav til parkeringsdekning for ulike utbyggingsarealer.