Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil
Aashild Ramberg Saksbehandler 488 63 572
Anne Mørkved Inspektør 414 29 252
Anita Nordgård Forr Prosjektarbeider 482 19 162
Randi Staven Revhaug Spesialpedagog 958 09 616
Ellen Følstad Seksjonsleder 404 08 754
Lisbeth Høyem Førstesekretær 479 79 909
Hege Brenden Assistent, Egge helsestasjon 404 01 550
Lina Overrein Adjunkt 920 25 328
Kari Lorås Konsulent
Astrid Helene Sjøli Konsulent 474 59 675
Ingrid Engstrøm Konsulent 474 57 406
Bente Solnes Sekretær 989 05 294
Odd Villy Vengstad Avd. ingeniør 404 31 489
Odd Erik Kvamseng Konsulent 906 11 791
Tove Tanberg Hansen Konsulent 404 01 295
Lillian Høisæther Fagansv. Informasjon Service 907 33 171
Anne Strugstad Helsesøster 900 14 563
Einar Nøvik Overing. 922 94 937
Torunn Feragen Helsesøster 481 54 736
Svein Åge Trøbakk Assisterende Rådmann 900 24 312
Gunn Elisabeth Røkke Ergoterapeut 476 92 187
Ingeborg Laugsand Sektorleder forebygging 918 22 134
Astrid Selset Førstekonsulent 952 58 252
Per Erik Stavrum Fagkonsulent landbruk 482 16 880
Tore Johansen Fagkonsulent 404 11 012
Eli Myrvang Sekretær 474 66 328
Geir Gilde Tjenesteenhetssleder 913 26 184
Vann og avløp Vakttelefon Vakttelefon 905 85 352
Knut Morten Husby Ingeniør 952 24 139
Terje Marvin Tangstad Landmåler 404 12 594
Vaktrom Fredrikke 989 03 503
vaktrom Steinkjer sykehjem Raudåsen 989 03 504
Vaktrom Kvennavika 989 03 501
Tor Hagen Vaktmester 900 46 940
Marit Hjøllo Personalkonsulent 477 98 289
Målfrid Sem Renholdsleder 919 11 980
Ingeborg Tangvik Brønstad Helsesøster 974 85 381
Dagsenter Aktivitør
Bofellesskap Egge BO distrikt Vaktrom 489 56 688
og Frisør Fotpleie
Synnøve Nordgård Berg Merkantil 404 02 508
Judith Grønnesby Fagkonsulent 477 93 820
Oddfrid Rapp Stavrum Sykepleier
Turid Billdal Sykepleier
Randi Astrid Wæhre Seksjonsleder
Inger Åse Leirset
Kari Wiseth
Målfrid Wist hjelpepleier
Tove Mollan Høy Spe.hjelpepleier
Linda Derås Hjelpepleier
Åse Nordgård Renholder
Sylvia Vikan Hjelpepleier 989 03 505
Anne Lise Aunan Renholder
Norunn Aunan Fossum Sykepleier
Gunvor Skjerve Bjøru Hjelpepleier
Janne Holtan Ramberg Spesialhjelpepleier
Vigdis Haugan Hjelpepleier
Eva Derås Hjelpepleier
Tone Anita Skar Hjelpepleier 989 03 503
Ingunn Stabell Hjelpepleier
Marit Strugstad Tjenesteenhetsleder 906 91 038
Frøydis Reinen Echer Fysioterapeut 479 71 158
Vigdis Selven Fysioterapeut 479 71 152
Jorunn Gilberg Kommuneergoterapeut rehab. 458 77 067
Dagrehab Vakt 479 71 159
bofellesskap Egge BO distrikt Vaktrom 489 56 688
Gerd Hammer Saksbehandler 474 57 593
35 Slalåmsvingen 969 43 135
55 Slalåmsvingen 969 43 136
Stkj.sykeheim Kjøkken 989 03 499
Vaktrom Trana 989 03 506
Vaktrom Ølve 989 03 502
Vaktrom Steinkjer sykehjem Furukroken 989 03 507
Siri Hilde Ålmo Fysioterapeut 482 77 865
Tove Grut Sakshaug Fysioterapeut 479 75 086
Jorun Myrenget Boligformidler 488 63 573
Distrikt Sparbu
Terje Haugseth Kontrorfaglig 468 07 517
Synnøve Alstad Adjunkt
Magnar Weie
Tove Binde Omsorgsarbeider
Hillfrid Gustad Spes.hjelpepleier
Kari Helene Bruun Hjelpepleier
Wenche Verstad sykepleier
Svein Olav Hansen Daglig leder 950 72 226
Brit Moum Skjerve Sykepleier
Aud Elsa Olsen Helsefagarbeider
Rita Trøan Hjelpepleier
Oddveig A. Kjeldseth Seksjonsleder 477 93 722
Anne Britt Myhr Seksjonsleder 400 21 894
Inger Grete Nordseth Seksjonsleder Tunet/Teigen 477 93 677
Anne Sofie Nygård Hjelpepleier
Bofellesskap Skjeftejordet 474 77 163
Trude Viem Dahl Helsesøster, Fagkoordinator 482 18 846
Kai Sivertsen Teamleder 915 38 277
Kjellrun Bardal Adjunkt 477 91 480
Kirsten Finstad Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Hilde Hallem Iversen Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Tove Hallås Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Aase Lillefjell Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Liv Skjei Adjunkt 404 48 337
Elisabeth Høy Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Bjørn Edward Diesen adjunkt 477 91 480
Margrethe Foosnæs Adjunkt 477 91 480
Grete Grubbmo Freland Adjunkt 477 91 480
Anne Margrethe Arvidsson Adjunkt 477 91 480
Grete Okstad Adjunkt 477 91 480
Liv Olaug Venås Adjunkt 477 91 480
Solgunn Viem Adjunkt
Kjell Olav Vikan Inspektør 481 26 090
Synnøve Bjørnes Assistent 477 91 480
Monika Staven Assistent 958 11 162
Mette Slettedal Nilsen Assistent 477 91 480
Ketil Grande Adjunkt 469 43 558
Roger Olsen Adjunkt 913 22 585
Randi Modell Førskolelærer 915 71 628
Astrid Lillemark Pedagogisk leder SFO 913 70 489
Mari Ann Skogan Øksnes Adjunkt 474 74 629
Inga Hegge Assistent 909 49 048
Terje Kjøsnes Undervisningsinspektør
Margaret Aasan Thun Adjunkt 477 91 480
Eva Anita Drager Lærer-/SFO leder`kontor 992 65 646
Heidi Klæbu Adjunkt
Anne Torunn Lønseth Adjunkt 474 74 627
Hilde Brevik Adjunkt 474 74 630
Heidi Gjerstad Haarstad Adjunkt
Margrethe Hestad Kavli Rektor 469 57 117
Vigdis Rannem Rostad SFO-leder/assistent 479 79 978
Vigdis Hanssen Assistent
Gunn Fornes Hammervold Assistent
Truls Aalberg Adjunkt 913 59 439
Torill Bjørbekk Adjunkt 472 53 024
Johan Martin Eriksen Adjunkt 980 45 742
Trine Rannem Adjunkt 975 64 717
Vigdis Henning Adjunkt 990 17 293
Åsfrid Lein Adjunkt 416 65 185
Eva Seim Okstad Adjunkt 934 33 307
Randi Johanne Rodum Rådgiver 918 65 729
Ragnhild Sakshaug Adjunkt 473 07 286
Kari Skar Adjunkt 934 98 439
Toril Oldren Barne og ungdomsarbeider 413 20 968
Elin Borgan Larsen Barne og ungdomsarbeider 916 85 496
Vigdis Dambo Pedagogisk leder 948 10 035
Tone Indstøy ped .leder 948 10 035
Elisabeth Lundereng Barnepleier 948 27 337
Synøve Saursaunet Assistent 909 97 017
Sissel Margrethe Øye Styrer 908 96 104
Inger Holmvik Pedagogisk leder 909 98 018
Kari Lunnan Hofstad Sekretær 474 65 106
Ann Helen Eek Assistent 909 98 018
Ann Elisabeth Kjørås Enhetsleder 404 62 385
Karin Brandtzæg Pedagogisk leder 958 10 290
Hege Saur Finne Assistent 909 83 180
Anne Stuevold Tjenesteenhetsleder 958 09 616
Hanne Kari Vennes Barne og ungdomsarbeider 958 10 290
Ann Strandval Lillemark Barnepleier 913 87 801
Berit Nøss Assistent 913 87 801
Inger Lise Vang Aalberg Tjenesteenhetsleder 909 49 048
Eva Berit Osen Barnepleier 909 49 048
Solrun Vatn Pedagogisk leder 909 49 048
Inger Kvarving Assistent 913 87 801
Toril Hansen Pedagogisk leder 404 28 839
Eli Saxegaard Pedagogisk leder 404 17 524
Ann-Torill Skatland Assistent 404 44 730
Gunni Rygvik Assistent 404 28 839
Ingrun Kristin Vist Assistent 404 28 839
Eli Eiklid Hjelpepleier 464 26 787
Aud Finanger Hjelpepleier
Kent Roger Gudmundsen Fagarbeider 909 22 621
Bente Storstad Barne og ungdomsarbeider 909 98 018
Snefrid Sæther Assistent øremerkede tiltak 908 96 104
Eli Toldnes Assistent 957 91 196
Åse Elvebakk Helsefagarbeider 474 79 905
Mona Alstad Seksjonsleder 400 29 280
Marte Elnan Miljøterapeut
Nina Marie Garnvik Assistent
Tor Arild Hansen Hjelpepleier 958 40 576
Ann Hege Holmvik Hjelpepleier 969 43 135
Bente Lydersen Hjelpepleier 969 43 135
Else Karin Pedersen Sykepleier 459 73 904
Anne Kirsti Sprauten Miljøterapeut 969 43 135
Mary Øksnes Hjelpepleier
Svein Anders Melhus Sykepleier 459 73 904
Astrid Albertsen Spesialhjelpepleier
Eva L. Jenssen Barnepleier
Liv Aarstad Haugan Programrådgiver 474 89 923
Ann Kristin Tronstad Hjelpepleier 990 12 475
Monica Vestby Hjelpepleier 1 459 73 904
Ellrun Ystad Miljøterapeut 930 91 579
Kari Opdal Kaldahl Hjelpepleier
Marit Opdal Kvernland Sykepleier
1. klassetrinn Klassetrinnskontor 477 91 481
3.klassetrinn Klassetrinnskontor 477 91 483
4.klassetrinn Klassetrinnskontor 477 91 484
5.klassetrinn Klassetrinnskontor 477 91 485
6.klassetrinn Klassetrinnskontor 477 91 486
7.klassetrinn Klassetrinnskontor 477 91 487
Barneskole Helsesøster Egge Helsesøster 904 13 005
Tove Sprauten Vanebo Hjelpepleier 989 03 507
Anne Utgaard HMS-koordinator 478 90 023
Britt Laila Brimi Spes. hj.pl.
Sigrid Grøtan Øksnes Helsesøster 941 72 420
Rita Andreassen Fagansvarlig Aktivitetsenteret 459 76 222
Unn Merethe Borg Hjelpepleier
Eva Brovold Omsorgsarbeider
Aase Damås Hjelpepleier
May Gunn Engan Sykepleier
Tone Hegge Hjelpepleier
Hilde Rennan Omsorgsarbeider
Guri Øksnes Hjelpepleier 911 38 691
Marthe Solnes Persgård Tjenesteenhetsleder 996 94 788
Grethe Susegg Hjelpepleier
Anita Bjørk Hjelpepleier 989 03 512
Heidi Sakshaug Hjelpepleier 412 37 252
Alfhild Synnøve Sjøli Assistent
Brit Wåde Nilsen Spesialhjelpleier
Lill Ann Hegge Guin Spes. Hjelpepleier 989 03 512
Doris Høgsnes Hjelpepleier 989 03 512
Inger Anne Kaj Hjelpepleier 989 03 512
Anne-Lise Lundås Hjelpepleier 989 03 512
Elisabeth Mathisen Aktivitør/miljøarbeider 459 71 852
Ingrid Saursaunet Hjelpepleier 989 03 512
Marit Fordal Valøen Fagarbeider 989 03 512
Monica Nyberg Sykepleier
Sigrid Aassve Assistent
Tone Brønstad Hjelpepleier 989 03 512
Marit Buhaug Sykepleier
Anne Grete Skjerve Assistent 989 03 512
Solveig Kleven Tjenesteenhetsleder 934 35 261
Anita Aslaksen Omsorgsarbeider
Maria Bardal Assistent
Else Irene Bjerkan Hjelpepleier
Bente Bråthen Fritidskontakt 909 47 468
Freidis Dalemark Omsorgsarbeider 989 03 502
Marit Fossan Hjelpepleier
Iren Myklebust Konsulent 977 01 619
Turid Hafstad Hjelpepleier 989 03 505
Gerd Løvås Hjelpepleier
Hilde Revhaug Pettersen Sykepleier
Janne Aarseth Fagarbeider 969 43 135
Odd Bjørnar Bruheim Assistent 958 40 576
Harly Kirknes Hjelpepleier 969 42 792
Kari Rekstad Lervik Hjelpepleier 969 43 135
Per Olav Lie Vernepleier 958 40 576
Elisabeth Rennan Hjelpepleier 969 42 792
Eli Rønning Vernepleier 969 42 792
Wenche Solberg Klepp Miljøarbeider 404 12 079
Torunn Oddveig Strand Hjelpepleier 958 40 576
Hustad Hilde Aarsund Hjelpepleier 989 03 502
Ivanka Austli Hjelpepleier Fredrikke 989 03 503
Brit Berg Sykepleier 989 03 503
Karin Halseth Sykepleier 989 03 503
Målfrid Jonstad Hjelpepleier 989 03 503
Lise Lindmo Lyngstad Hjelpepleier 989 03 505
Vigdis Nilsen Hjelpepleier
Nina Oksvold Hjelpepleier 989 03 503
Bjørn Olsen Hjelpepleier 989 03 507
Irene Richstad Spesialhjelpepleier 989 03 502
Hanne Selnes Klæth Off.godkjent Sykepleier 989 03 501
Elin Sem 989 03 503
Nora Solum Hjelpepleier 989 03 501
Ingrid Vaggen Sykepleier
Brit Marie Werstad Seksjonsleder 989 03 495
Bente Wågan Sykepleier 989 03 507
Elin Østerås Hjelpepleier 989 03 502
Liv Wekre Kvistad Konsulent
Jorid Skavhaug Pedersen Seksjonsleder 416 56 715
Marte Haugland Tjenesteenhetsleder 488 99 945
Else Landsem Programrådgiver 951 40 792
Jorun Aashaug Malmo Hjelpepleier
Anne Elise Berg Psykiatrisk Sykepleier 476 95 829
Bodil Ørstrand Kokk
Siri Ballo Fagansv. Rehab & kvalifisering 482 37 866
Grete Lise Fondal Fagansvarlig Leiret 916 47 162
Thor Helge Øye Barne og Ungd.arb.
Eldrid Holien Heggli Adjunkt 468 09 674
Hilde Kristin Hovde Renholdsoperatør 489 96 669
Solbjørg Storrø Renholder 416 90 531
Laila Susegg Renholdsoperatør 986 64 959
Jon Eirik Brandtsegg Teamleder 954 70 808
Birgit Samstad Flaten Renholdsoperatør 468 46 105
Heidi Aspdal Venæs Kokk 404 03 038
Liv Kjelås Kokk 404 03 038
Jon Terje Austli Fagansvarlig 994 41 165
Aidah Al-Jubory Adjunkt
Gustav Valle Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Anne Mari Westrum Austad Adjunkt 941 45 469
Karin Klepp Dagsvik Barne og ungdomsarbeider 482 00 282
Hege Kristin Jacobsen Adjunkt 911 44 243
Kamilla Sjømark Adjunkt 477 91 480
Bjørn Nesbak Driftsoperatør 924 53 985
Kjøkken
Oddrun Strand Spesialsykepleier 989 03 512
Aina Aal Hjelpepleier 989 03 512
Trude Nilsen Vernehjelpepleier 989 03 512
Tor Even Skjemstad Driftsoperatør 928 40 278
Mari Myhre Noem Hjelpepleier
Anne Peggy Ellerås Hjelpepleier 989 03 507
Hilde Berg Psykiatrisk Hjelpepleier 969 42 792
Sissel Grande Saksbehandler 976 49 287
Mona Aune Fagarbeider 459 73 904
Brit M. Roel Hjelpepleier 989 03 507
Torhild Aadde Assistent
Lena L. Jenssen Omsorgsarbeider
Torill Forbord Sykepleier
Terje Rødsjø Assistent 459 73 904
Aud Gulstad Husa Sykepleier 969 43 135
Bjørg Sissel Benan Seksjonsleder 404 37 318
5 etg. Møterom
Kjellrun Vist Moen Lektor 474 74 628
Monica Rafelsen Miljøarbeider/merkantil 474 68 483
Chattie Roma Tangen Assistent
Jan Erik Borg Adjunkt 911 58 669
Bodil Ovesen Sekretær 474 59 522
Hans Borgan Driftsoperatør 413 21 793
Håkon Stenseth Trafikkbetjent 918 52 370
Svein Ole Langlie Arb.leder 952 12 403
Laila Farbu Tønne Arb.leder 918 35 605
Bjørn Styrkår Østvik Fagarbeider 952 12 640
Bente Droigk Adjunkt 902 14 336
barnehage Rismelen (2-3 år) Steinkjersannan 909 98 804
Sannan Studentbarnehagen 910 01 147
Ketil Lysheim Byggesaksbehandler 404 11 075
Bjørn Gunnar Ericson Konsulent 917 42 460
Marian Fossum Barne og ungd.arb. 909 40 699
Unni Grøttum Assistent 909 98 804
Eva Heggstad Aas Rehab.konsulent 989 01 275
Eva-Helen Grøtan Avd.arkitekt 404 14 961
Trude Mære Barne og ungd.arb. 909 49 048
Kurt Oldren Driftsoperatør 911 02 616
May Liss Røyseng Sykepleier
Stine Selli Hjelpepleier 989 03 504
Kari Elisabeth Følling Helsefagarbeider
Kristin Lillemark Spesialhjelpepleier 989 03 505
Grethe Norøm Spolén Programrådgiver 474 89 795
Dagfrid Hegge Vassmo Assistent 969 43 135
Herdis Bjørkmann Hjelpepleier 969 43 135
Stig Morten Hojem Vernepleier 459 73 904
Mary Ann K. Amundsen Fagarbeider
Hilde Gangstad Elli Kontaktperson 992 28 351
Andreja Revhaug Hjelpepleier
Aas Oddrun Marie Myrslo
Pål Asp Adjunkt 477 91 480
Karin Langaunet Adjunkt 477 91 480
Inger Lise Risholt Adjunkt 477 91 480
Knut Gystad Lege
Bo Gjøran Gåsbakk Hjelpepleier 916 94 619
Bjørn Joar Aalberg Fagkonsulent 996 33 080
Yngvill Strand Walvåg Helsefagarbeider 989 03 503
Solvor Laila Lillemark Assistent 958 10 290
Åse Græe Fysioterapeut 479 71 154
Silje Lægran Jenssen Kontaktperson 468 07 617
Lise Beate Aunan Renholder 404 48 337
Kjerstin Vagnild Renholder
Rahma Khodaiar Assistent 948 10 035
Ilse Sørvik Lundsaunet Miljøarbeider 916 47 162
Ørjan Nicolaysen Seksjonsleder 415 01 857
Per Odd Rygg Skogbrukskonsulent 415 45 598
Trine Aalberg Pedagogisk leder 404 44 730
Janne Siri Brandtzæg Kontaktperson 468 07 501
Kristin Bragstad Assistent 909 83 181
Janicke Benum Hjelpepleier
Kirsten Rønning Sykepleier
Johanne Karin Rossebø Rådgiver 948 11 183
Kitty Hansen Kokk 404 03 038
Harald Nordberg Avdelingsing. 977 78 258
Ingrunn Røyseng KS-ansvarlig 482 05 259
Lars Magnus Billdal Avdelingsing. 918 81 050
Monika Finstad Barnevernleder 952 88 324
Laila Tønne Assistent Åpen barnehage 909 29 662
Randi Brustad Hallan Assistent
Monika Pedersen Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Bjørn Ove Elvestad IKT-veileder, Adjunkt
Robert Øfsti Kommuneantikvar 404 16 115
Vidar Almlid Adjunkt 477 91 480
Ann Marie Glans Servicemedarbeider
Brita Asprem Jacobsen Assistent 909 49 048
Bjørn Arild Gram Ordfører 913 67 916
Grete Vist Kontorassistent 915 78 411
Siv Wærnes Adjunkt 915 31 681
Paul Kvarving Adjunkt 952 33 585
Atle Eilov Hallan Assistent 459 73 904
Svein Aarsund Miljøterapeut 969 43 135
Ketil Stavås Olsen Avdelingsleder drift 474 75 737
Iren Hovstein Haugen Seniorrådgiver 924 90 891
Terje Arntzen Kokk 404 03 038
Elin Jegersen Fagkonsulent 477 93 822
Gro Anita Ring Renholdsoperatør 992 35 688
Aina Halsen Svarva Assistent
Laila Jacobsen Hjelpepleier 989 03 503
Kari Øksnes Helsefagarbeider
Rune Enlien Avd. ingeniør 416 00 699
Kristin Ryan Ped.leder 957 91 196
Gudrun Skjei Fysioterapeut 479 71 153
Båtutleie 922 99 190
Ann-Iren Skage Rektor 990 36 784
Marianne Kvam Sekretær 477 91 480
Eliassen May-Liss Kvarme Fagarbeider 404 48 337
Dagny Riis Bilstad Fagarbeider
Unni Matberg Hagen Miljøarbeider
Hanne Hagen Assistent
Tone Grete Andersen Barne og Ungd.arb. 948 27 337
Julie Eide Grove Fagarbeider 909 96 887
Knut Inge Aurstad Fagkonsulent
Anna Eggen Fagkonsulent og spesialpedagog 974 85 105
Irene Carlson Hjelpepleier
Anne Britt Myran Aktivitør 920 89 424
Inger Elisabet Braseth Hjelpepleier 989 03 512
Knut Harald Svane Servicemedarbeider
Eli Irene Hovd Assistent 908 83 029
Steinar Aurstad Oppsynsmann 916 76 088
Per Stølan Ingeniør 400 22 207
Anne-Lise Aurstad Assistent 909 98 018
Marlin Lundereng Ped.psyk.rådg. 941 72 437
Stina Musum Ingeniør 993 09 388
Aage Thomas Smith Sykepleier
Kari Johanne Skjellegrind Kontaktperson 479 77 258
Marit Benonissen Hjelpepleier
Emma Fe Fjesme Sykepleier
Gunn Kampen Dalbu Saksbehandler 477 98 288
Grete Nonstad Hjelpepleier
Guri Toldnes Hjelpepleier
Marit Mittet Renholder 950 69 559
Christine Sandseter Hjelpepleier
Kine Dybsland Omsorgsarbeider
Thomas Langfjord Arb.leder 482 68 378
Inger Mari Helbostad Teamleder 468 06 811
Jonny Meier Utmarksansvarlig 950 29 500
Christina Akseth Adjunkt 477 91 480
Torunn Austheim Rådmann 482 02 513
Renate Aunli Saksbehandler 488 63 571
Rakel Aarlott Miljøterapeut 477 91 480
Turid Aas Renholder 412 70 292
Robin Buvarp Ingeniør 952 83 588
Amir Rahmani Fagarbeider
Morten Westvik Prosj.leder rask psyk. helsehj 474 71 532
Jan Olav Mæhlumsveen Driftsoperatør 900 86 057
Eva Bruheim Konsulent 917 31 331
Hans Lyngved Fagarbeider 941 81 350
Lisa Christiansen Konsulent 934 38 766
Birgit Dalemark Schei Assistent 958 40 576
Greta Haugseth Vernepleier 969 43 135
Lene Berg Miljøterapeut 459 73 904
Solveig Wennevik Vernepleier 459 73 904
Tove Engelsen Andersen Spesialsykepleier 989 03 507
Hege Lundås Produksjonsleder 404 03 038
Rønninggården 969 42 792
Åsmund Harald Melgård Ingeniør 974 00 874
Erik Asp Vernepleier 969 42 792
Eldar Asp Vaktmester 918 30 284
Janne Abrahamsen Kantineansvarlig 969 49 744
Oddny Finstad Renholder 975 04 277
Tove Lindseth Renholdsoperatør 990 46 726
Inger Malmo Renholder 942 49 934
Silviya Todorova Renholdsoperatør 452 92 610
Heidi Engan Fagkonsulent 906 86 742
Carita Berg Renholder 454 65 566
Bente Knutsen Renholder 938 82 838
Jeanette Wigen Renholder 980 68 765
Toril Grønnesby Renholder
Wenche Haugan Assistent 989 03 498
Trude Austheim Rådgiver barnehage 969 40 234
Egge Barnehage Avd. Trudvang Søndre 909 67 406
Egge Barnehage Avd. Åsgard Søndre 909 33 550
barnehage storebarnsavd Egge 908 83 029
barnehage Småbarnsavdeling Egge 909 83 181
Frøydis Landsem Myhr Kontaktperson 482 97 743
Barnehage Sørlia 909 23 112
Barnehage Sørlia 948 01 226
Laura 1 Studentbh, 948 07 709
Laura 2 Studentbh, 948 34 450
Lars Petter Svarte IKT-koordinator 948 04 038
Anette Knutsen Miljøarbeider
Janne Bache Helsesøster 941 72 245
Anne Kathrine Bilstad Adjunkt 922 91 390
Marius Fagervold Adjunkt 917 49 762
Eli Thorsrud Assistent 994 38 072
Lars Anders Vannebo Lærer 926 03 663
Kristel Vaag Moe Bygartner 988 34 996
Elin Andersen Vangstad Ped.psyk. rådgiver 414 64 499
Marte Rønning Adjunkt 988 11 138
Marit Kristin Inderdal Barne og ungdomsarbeider 908 83 029
Ann Elin Haugseth Adjunkt
Margrete Hanssen Vang Adjunkt 979 62 468
treffpunkt Granvold
Cathrine Bosnes Brønstad Pedagogisk leder 957 91 196
Arnhild Vesterdal Vernepleier 459 73 904
Birgit Høin Schei Adjunkt 472 44 524
Inger Lise Vist Programrådgiver 489 42 644
Marit Elisabeth Fladmark Adjunkt
Jon Christoffer Holm Sund Assistent 969 43 135
Bergstrøm Anne Marie Ulvin Barne og ungdomsmedarbeider 909 40 699
Elisabet Engen Ruud Vernepleier 969 43 135
Trude Larsen Fagkonsulent 917 27 588
Eli Arnhild Moen Haggren Sykepleier
Hilde Rones Jensen Konsulent Stab Helse og MVH 400 21 925
Oddveig Wibe Grut Saksbehandler 488 63 569
Brit Eli Nordal Tjenesteenhetsleder 977 47 050
Elin Nilsen Oksvold Kontaktperson 913 04 527
Grethe Iren Hansen Aarsund Miljøterapeut 474 68 483
Marthe Krogstad Fysioterapeut 911 37 269
Anders Haraldsen Rådgiver 410 02 121
Nina Saursaunet Pedagogisk leder 948 04 313
Thomas Ivar Wigen Assistent
Liv Inger Masdal Næss Kommunehelsekoordinator 906 70 904
Linda Tobiassen Hjelpepleier
Ellin Rennan Psykiatrisk Sykepleier 464 30 150
Per Helge Fossan Leder 992 92 504
Tor Arne Grønnesby Adjunkt 993 92 741
Charlotte Gjerseth Adjunkt 477 91 480
Vigdis Wibe Helsesøster 902 81 185
Pål Johansen Adjunkt 986 98 622
Freddy Nessan Østborg Tjenesteenhetsleder 984 66 888
Beathe Kristin Besholm Sykepleier
Ingrid Tangstad Pedagogisk leder 913 87 801
Inga Lill Håpnes Assistent 958 09 616
Heidi Kvalvik Hjelpepleier
Katrine Kveli Sykepleier 989 03 505
Ludmila Sørli Sykepleier 989 03 504
Brita Stjern Helsefagarbeider
Hunnestad Marthe Utvik Sykepleier 989 03 505
Synnøve Anita Kvitvang Omsorgsarbeider 989 03 507
Helene Omli Sykepleier
Kent Algott Bostad Fagarbeider 948 86 905
Tore Steien Fagarbeider 952 11 710
Maren Johnsen Adjunkt 476 34 648
Carina Ryan Vernepleier 459 73 904
Brit Westerhus Assistent 958 40 576
Lillian Kvernland Assistent
Madelen Dolmset Kontorfagarbeider 474 62 143
Hilde Bergmo Hjelpepleier
Ida Breivikaas Hjelpepleier
Gunn Sandvik Hjelpepleier
Gunnveig Vikan Sykepleier
Anne Britt Følstad Pedagogisk leder 909 98 018
Stig Morten Johnsen Sykepleier
Tore Paulsrud Sykepleier
Veronica Vik Olsen Sykepleier
Torger Wisth Ingeniør 468 97 845
Turnuskandidat Turnuskandidat 479 71 158
Ina Beate Derås Miljøarbeider
Kari Aarnes Kontorsjef 952 63 778
Bente Skotvold Assistent 969 43 135
Jørn Kverneng Hjelpepleier 969 43 135
Gina Ebarle Hjelpepleier 969 43 135
Duangporn Austheim Hjelpepleier
Robert Gausen Fagarbeider 459 73 904
Tone Tangen Pleiemedarbeider 459 73 904
Ingvill Sandvik Assistent
Ellinor Mollan Assistent
Marika Martinson Assistent
Per Åge Bjerkan Assistent
Siv Anita Finanger Assistent
Tove Slålie Assistent
Rune Morten Lorvik Vernepleier 947 84 769
Ann Magret Wist Sykepleier
Jorunn Bratsve Hjelpepleier
Klungerbo Kristin Torp Hjelpepleier
Tone Ressem Omsorgsarbeider
Carlson Lena Hegge Hjelpepleier
Karen Dyrstad Helsefagarbeider
Birgit Reistad Omsorgsarbeider
Igor J Zakharov Hjelpepleier
Bente Jonstad Assistent
Eva Røsandhaug Sekreær 489 99 330
Monica Susegg Helsefagarbeider
Anita Ingulfsvann Familieveileder 971 22 914
Marlyn Løe Assistent
Julie Opheim-Hirkjølen Sykepleier
Bjørn Roald Andersen Fagarbeider
Gunvor Aursjø Utviklingssjef 482 49 142
Arne Ivar Kvistad Arealplanlegger 918 97 329
Kenneth Arntzen Oppvekstsjef 917 81 633
Pål Christian Berg Prosjektleder 984 38 232
Mona Walmsley Hovedvernombud 468 03 574
Ann Cathrine Sverkmo Sykepleier, vikar
Elisabeth Hallås Miljøarbeider
June Therese Limstrand Wiseth Barne og ungdomsarbeider 957 91 196
Eva Lovise Welde Familieveileder 489 55 033
Marthe Barkhald Adjunkt 477 91 480
Barneskole SFO Egge 477 91 488
Marte Staven Pedagogisk leder 909 98 804
søndre egge Avlastningsbolig 488 99 947
søndre egge Avlastningsbolien 488 99 946
Siw Anette Sotkajærvi Hjelpepleier
Trine Bjørnes Heggli Helsefagarbeider
Marita Nordmo Fagansv. Jæktsmedgata 474 68 483
Eli Fjæran Mostervik Lærer 474 74 626
Anette Orti Konsulent 919 10 447
skole SFO Binde 474 73 791
Marianne Lundereng Jiminez Barne og ungdomsmedarbeider 948 04 313
Ronny Pettersen Teamleder 992 42 667
Bente Lie 909 49 048
Bjørn Håvard Bakken Kulturskolelærer
Hanne Skarsem Aasan Kulturskolen 489 58 617
Anja Beate Fossum Smestad Hjelpepleier
Martenshagen (2-3 år) Steinkjersannan 948 27 337
barnehage Furuskogen (1 år) Steinkjersannan 909 97 017
Hildgunn Granhus Moe Hjelpepleier 459 73 904
Tove Granhus Hjelpepleier 459 73 904
Stine Alstad Assistent 969 43 135
Gunn Johanne Waterloo Høstland Spesialpedagog 930 85 448
Anja Vanebo Fagarbeider 958 40 576
Aina Rønning Haraldsen Hjelpepleier 958 40 576
Audun Haugan Assistent 9584 O576
Elin Vinje Tjenesteenhetssleder 934 26 968
Liss Torild Johnsen Vernepleier 969 42 792
Eli Okkenhaug Hjelpepleier 969 42 792
Kirsten Sivertsen Psykiatrisk Hjelpepleier 969 42 792
Bente Blekastad Skjevik Hjelpepleier 969 42 792
Hanne Våg Fagansvarlig rus 464 29 442
Turid Austmo Spes.Ped.førskolelærer 910 01 147
Kirsti Klefstad Renholder
Eirik Heimstad Vernepleier 459 73 904
Lene Jeanette Skivik Assistent 969 42 792
Catrine Walde Sykepleier 989 03 507
Randi Sofie Eek Sykepleier 459 73 904
Inge Stuedal Verkstedleder 904 05 477
Riamajai Jønnum Renholder
Elisabeth Lundseng Assistent
Steinar Krogh Rådgiver 469 09 724
Dolly Johansen Sykepleier 989 03 507
Marit Silåmo Hjelpepleier 989 03 512
Marit Forås Hjelpepleier 989 03 512
Tove A. Aasheim Hjelpepleier 989 03 512
Vibeke Hansen Assistent 989 03 512
Ann Kristin Mellan Soneleder 926 45 171
Lisbeth Skjelstad Førstesekretær 467 45 310
Silje Forsell Helsefagarbeider 989 03 502
Liv Jorunn Mortensen Renholder
Bente Naels Renholder
Donatus Okoro Renholder
Elisabeth Hansen Soneleder 482 51 686
Jorunn Klemetsen Renholdsoperatør
Siv Ertsås Renholdsoperatør
Kristin Sellæg Renholder
Zuzanna Gajewska Renholder
Synnøve Ryvang Assistent
Liv Kvaløsæter Assistent
Koordinator Egge Døgnrehab 479 71 160
Hege Almlid-Larsen Kontaktperson 456 19 942
Gry Lillevestre Konsulent 938 49 328
Maria Maglasang Mercedes Lynum Helsefagarbeider 989 03 504
Marita Røsandhaug Jensen Sykepleier 989 03 512
Gunn Nordgård Demenskoordinator 404 36 354
Jørgen Strømme Assistent 916 94 619
Tonje Klepp Assistent
Kenneth Manka Barnevernspedagog 913 87 801
Nils Vikeland Driftsoperatør 416 45 896
Elisabet Lysberg Hjelpepleier 969 43 135
Mette Hammer Assistent
Lars Lervik Vernepleier 969 43 135
May Britt Carlson Bosettingsansvarlig 474 85 086
Line Buøy Eriksen Ergoterapeut 479 71 157
Tove Kristin Aune Adjunkt 477 91 480
Babette Hagstrøm Assistent
Liv Tove Bakkan Sykepleier
Tranamarka Raubua 416 39 032
Jan Einar Lundereng Boveileder 489 59 427
Hilde Floberghagen Helsesøster 404 35 203
Silje Almlid Vernepleier
Mette Leirbekk Pettersen Sykepleier 989 03 505
Maria Elizabeth Berg Helsefagarbeider
Beate Larsen Iversen Sykepleier
Toril Rønning Barne og ungdomsarbeider 909 98 018
Lene Vibeke Jensen Adjunkt 477 91 480
Kitty Marie Tranås Assistent 477 91 480
Karl Rayner Strømme Adjunkt 477 91 480
Tone Børstad Pedagogisk leder 948 27 337
Marte Kristiansen Stamnes Hjelpepleier 459 73 904
eldresenter Vakttelefon Kvam Vakttelefon 489 57 324
Arild Hepsø Sykepleiestudent
Åse Østbø Sykepleiestudent
Iris Hellem SFO - leder 404 48 337
natt Slalåmsvingen 35 + 55 Vakttlf. 474 64 473
Lina Geceviciute Sykepleier
Merete Meldal Kokk 989 03 512
Ove Aune Lege
Tove Westvik Hansen Assistent
Hanne Vandsvik
Trude Solum Sykepleier
Anne Marie Aune Assistent
Olaug Skjelstad Bruem Sykepleier
Per Morten Bjørgum Plansjef 470 28 400
Janne Tessem Sykepleier 989 03 503
Kari Elisabeth Nordgård Rådgiver 404 10 854
Kristine Pedersen Pedagogisk leder 948 01 226
Aase Mari Arnøy Assistent
Monica Forooghi Kontaktperson 489 47 946
Laila Sakshaug Kokk 404 03038
Lene Borgan Fagarbeider 958 40 576
Mona Helge Sykepleier
Torhild Trapnes Assistent
Beate Johansen Barne og ungdomsarbeider 913 87 801
Trine Furunes Assistent
Arnstein Grande Konsulent 974 94 972
Mojgan Ghahri Fagarbeider
Audun Børresen Konsulent 474 67 247
Sigrid Belbo Ingeniør 911 22 852
Camilla Lillefuhr Haugan Sykepleier
Terje Sund Assistent
Sunniva Larsen Fornes Assistent
Irene Ulvin Sykepleier 989 03 504
Monika Tørring Fagansvarlig 416 39 032
Kristine Fisknes Miljøterapeut
Nina Catrin Guin Miljøterapeut 474 68 483
Wenche Pettersen Hjelpepleier 989 03 505
Magnus Aasen Assistent 459 73 904
Nina Darbakk Vang Sykepleier
Camilla Haugan Helsefagarbeider
Kathrine Bjørk Assistent
Mona Haugen Sykepleier
Merethe Roel Bosnes Helsefagarbeiderelev
Einar Sommerseth Bedriftseletriker 940 34 749
Marianne Haugseth Seksjonsleder 969 42 791
Adrian Egge Assistent 459 73 904
Bjørn Solnes Assistent 459 73 904
Nina Jahr Miljøterapeut 459 73 904
Sissel Valstad Fagarbeider 459 73 904
Siv Anita Grøtan Hjelpepleier 969 43 135
Trude Ramberg Geriatrisk sykepleier
Olaug Skajem Flåm Spes.hjelpepleier
Hanne Skogvold Fagleder 404 13 573
Lise Storstad Aas Lærer
bruker] [Tom Konsulent
Ingeborg Almås Sørhøy Logoped 974 80 376
Ingeborg Almås Sørhøy Logoped 974 80 376
Nathalie Høstland Lindseth Kontaktperson 488 90 142
Dag Rune Aunan Assistent
Tone Berit Gulstad Spesialpedagog 404 44 730
Carl Martin Skjelstad Ulven Driftsoperatør 950 42 710
Dina H Brovold Sykepleier
Kathinka B. Sørensen Barnevernvaktleder 488 98 668
Marthe Skagen Egge Fagarbeider
Pål Nonstad Seksjonsleder 459 74 451
Bente Sundfær Hjelpepleier
Heidi Lindmo Hjelpepleier
Linn Renate Buarø Helsefagarbeider 969 42 792
Asbjørn Tanem Fagarbeider 474 54 255
Geir Stjerna Assistent
Camilla Hanssen Gravdahl Assistent
Folstad Cherlys Isabel Santos De Assistent
Janne Hammer Lie Hjelpepleier
Maren Aas Haug Fagarbeider
Nan Brede Vernepleier/ruskontakt 479 76 857
Ann Kristin Grøtan Assistent 909 22 621
Sigrid Frøysadal Sykepleiestudent
Nutnapha Thaweesap Assistent
Vivian Skjervø Grindberg Adjunkt 953 34 988
Martin Waagen Vernepleier 459 73 904
Trude Ringseth Sykepleier 464 29 869
Dagfinn Thorsvik Lege
Edel Skjetne Assistent 969 43 135
Camilla Larsen Sykepleier 989 03 507
Ann Kristin Grøtan Assistent
GAlina Anshakova Hjelpepleier
Elin Anita Otnæs Assistent
Morten Salberg Assistent 969 43 135
Grete Småvollan Saksbehandler 474 58 071
Iselin Løver Grønneberg Rekrutteringsstilling
Anne-Grethe Holm Ingeniør 477 94 163
Maja Rosenvinge Sykepleier
Erik Karlsen Miljøarbeider 459 73 904
Anita Borgan Aurstad Saksbehandler 976 50 643
Kine Karlsen Grindberg Helsefagarbeider 989 03 507
Gunn Arntzen Vernepleier
Ann-Karin Vang Personalsjef 924 91 968
Monica Binde Assistent
Hak Seng Hoeun Assistent
Kristine Johansen Assistent
Sima Asli Assistent
Espen Linmo Fagarbeider 957 43 246
Birgitte Karlsen Østgård Miljøarbeider
Laila Dolmseth Brevik Assistent 969 43 135
Karin Årbogen Hjelpepleier
Wenche Ølstøren Miljøterapeut 991 18 808
Bjørn Atle Blengsli Tjenesteenhetssleder 924 52 378
Lenza Rauf Hassan Helsefagarbeider
Arild Aunan Miljøterapeut 459 73 904
Marit Johanne Hov Sykepleier
Fred Ivar Johnsen Sjåfør 952 48 483
Turid Austheim Spesialsykepleier 989 03 507
Anfinn Benan Assistent 459 73 904
Mottak 976 24 789
Maria Tellesbø Fagarbeider
Erling Overrein Leder utbygging/vann og avløp 926 06 491
Trude Hoff Kommunepsykolog 415 21 900
Guzman Ariel Javier De 989 03 505
Jon Erik Ertsås Perez Fagarbeider 958 40 576
Per Øistein Øien Sykepleier 969 42 792
Kristine Sakshaug Sykepleiestudent
Sissel Lindahl Spesialsykepleier
Sanna Sverkmo Assistent
Helga Amundsen
Anja Sandsæter Assistent
Kristina Aas Assistent
Annette Hermann Miljøterapeut 479 74 281
Ola Peter Owrenn Owrenn Pedagogisk leder 913 87 801
Karin Tiltnes Rektor 482 02 846
Bente Pallin Assistent
Benthe Werstad Assistent
Berit Gotvasli Teamleder 488 93 250
Heidi Annie Ranum Barne og ungdomsarbeider 913 87 801
Jon Birger Johnsen Arealplanlegger 995 34 661
Elise Kippe Vernepleier 989 03 507
May-Liss Ryan Adjunkt 477 91 480
Lars Eirik Oksås Fagarbeider 459 73 904
Susanne Bratli Rådgiver 916 24 470
Jorid Bakkan Johansen Konsulent 474 77 439
Hanne Skjeflo Skar Vernepleier 459 73 904
Ragnhild Bartnes Kontaktperson 474 52 341
Gunnhild Grønnesby Inspektør 479 79 981
Bjørn Tønne Sjåfør 990 96 335
Sentrum Hjemmesykepleien 951 22 216
hjemmesykepleie Sentrum 951 22 217
Rune Trapnes Mølnvik Kontaktperson 414 79 838
Stine Kulstadvik Vernepleier 969 42 792
Thor Morten Grøtan Miljøterapeut 459 73 904
Monica Hansen Miljøterapeut 459 73 904
Bjarne Søraa Ellingsen Seksjonsleder 990 94 631
Liv Kristin Ertsås Miljøterapeut
Siv Rakel Bratsve Rekrutteringsstilling
Elisabeth Kristiansen Helsefagarbeider
Rut Åshild Utsi Sandstad Sykepleier 969 43 135
Lin Hilde Hansen Hjelpepleier 969 43 135
Kjell Ove Rotmo Vernepleier 459 73 904
Ida Bruheim Derås Varaordfører 911 88 622
Pia Finnanger Assistent
Martin Hanem Bartnes Avdelingsing. 453 97 528
Bjørge Brandsegg Maskinfører 952 11 890
Ingvild Sakshaug Pleiemedarbeider
Karl Meinert Buchholdt Lektor 416 75 979
Kine Meldal Sjåfør 952 11 802
Lene Sivertsen Sykepleier
Karin Berget Sykepleier
Unn-Eiril Bjørnes Fysioterapeut 474 73 656
barnehage Kontor Egge 958 09 616
Siv Anette Braseth Sykepleier
Nina Buan Hammer Spesialpedagog 958 09 616
Marianne Aspen Assistent 958 09 616
Maylen Carlson Fysioterapeut 479 71 153
Grete Jegersen Tjenesteenhetssleder 404 37 534
kommunale barnehage Storbarn B Byafossen 404 17 524
kommunale barnehage Småbarn C Byafossen 404 28 839
kommunale barnehage Småbarn D Byafossen 404 33 670
kommunale barnehage Storbarn A Byafossen 404 44 730
Nina Solstad Barnepleier 404 33 670
Tove Ingjerd Barne og ungdomsarbeider 404 33 670
Norlaug Irene Evensen Pedagogisk leder 404 33 670
Anniken Rannem Adjunkt 477 91 480
Anikken Rygg Adjunkt 477 91 480
Sherzad Tamizkar Assistent
Brit Dyrstad Kjøkkenassistent 908 43 609
Karin Selli Vernepleier
Kirsten Pettersen Hjelpepleier 989 03 507
Inn-Trøndelag Kreftkoordinator Kreftkoordinator Inn-Trøndelag 969 40 587
Anita Susegg Sykepleier 989 03 512
Maj Liss Sagvik Assistent
Eline Stavrum Eggen Inspektør 920 22 785
- barnevern Student Student 474 54 871
Louise Birch Andersen Lege
Tonje Nilsen Renholder
Tina Eidsmo Renholder
Silje Holum Renholder
Netnatha Skjemstad Renholder
Karoline Asp Nielsen Renholder
Jolanta Gizycki Renholder
Gerd Ødegård Renholder
Galaya Voll Renholder
Eldbjørg Kvistad Borgan Renholder
Elsa Misghina Renholder
Chinyere Womuru Renholder
Arna Sprauten Renholder
Agnieszka Szewczyk Renholder
Bente Westvik Volden Seksjonsleder 989 03 494
Ann Irene Baardvik Seksjonsleder 989 03 513
Elisabeth Kvelstad Hallem Sykehjemslege 915 34 627
Fergeland 459 73 904
Tone Lønnum Gjeldsrådgiver 458 31 752
Wenche Marie Trana Barne og ungdomsarbeider
Emilie Våg Kvarving Rekruttstill. sykepleiestudent
Randi Cecilie Moen Barne og ungdomsarbeider 909 22 621
Fredrik Karlsen Assistent 969 43 135
Veronika Sakshaug Helsefagarbeider
Anniken Elden Dahl Barnehagelærer 908 96 104
Brit Fornes Assistent
Ingrid Opheim Bardal Ped./psykologisk rådgiver 474 86 883
Hanne Gomo Selbo Miljøarbeider 474 89 964
Tone Sandseter Miljøterapeut 479 74 349
Tone Finsås Adjunkt
Trude L. Hallstrøm Adjunkt
Einar Nilsen Lektor
Martin Henning Storli Adjunkt 917 31 331
Marit Vist Adjunkt
Nina Austmo Wågan Adjunkt
Per-Ole Austmo Tjenesteenhetssleder 414 72 835
Tonje Elisabeth Holberg-Johansen Gartner 974 24 188
Inger Kristin Haugdal Sykepleier
Brit Westerhus Assistent 474 68 483
Magnhild Stokke Psykiatrisk Sykepleier 958 27 895
Jens Even Tisløv Barne og ungdomsarbeider 404 44 730
Ivar Birkebekk Pedagogisk leder 404 17 524
Tor Erik Simensen Assistent 404 17 524
Lena Renate Aune Konsulent 408 57 891
Vidar Holm IKT leder 913 11 383
Mottak Vakttelefon Vakttelefon 459 71 187
Nina Otterbekk Informasjonskonsulent 459 71 200
Sissel Gjermo 459 71 201
Mahdi Ziayi Miljøarbeider/Vaktmester 459 71 190
Espen Dahl Prosjektleder OAT 452 62 812
Dagsenter Jæktsmedgata 474 68 483
Kristin Hagen Fagkonsulent 456 38 638
Hjelpemiddellager 950 56 649
Tone Selbo Pleiemedarbeider
Ann-Margareth Rendum Klæth 479 71 150
Hallvar Wahl Arbeidsleder 477 16 637
Pål Baustad IKT-Veileder 414 26 142
Anton Fagerholt Inspektør 938 53 169
Sigrun Agnete Tidemann Adjunkt
Anne Lise Fornes Myrslo Merkantil 989 03 497
Liv Bente Lønnum Barnevernspedagog 468 07 126
Jan Ove Karlsen Adjunkt 478 13 120
Mats Wilhelm Torfjell Ingeniør 456 38 137
Magne Erik Rotmo Adjunkt 412 79 500
Marthe Maaø Adjunkt 930 82 291
Laila Skjeldnes Førstesekretær 950 10 752
Torill Fossum Stamnes 913 87 801
Tone Aalberg Barne og ungdomsarbeider 918 59 425
Linn Aasnes 917 31 011
Bente Stavrum Inspektør 992 43 487
Ewa Rosenlund Adjunkt
Sigrun Witsø Adjunkt
Torstein Vikan
Ina Flotten Sørensen Adjunkt 900 83 757
Ingeborg Røysing Adjunkt 468 89 741
Karianne Lund Adjunkt 911 38 468
Annettte Aunli Assistent
Toril Benum Sekretær 412 42 872
Elin Britt Staahl Hansen Leder 909 98 018
Ann Helen Holmli Ped.psyk. rådgiver 974 76 452
Grete Kvam Helsesøster 969 46 194
Kerstin Enger Sykepleier 400 39 214
Lise Hansen Fagerli Kontaktperson 459 75 381
Vigdis Rennan Konsulent 917 31 331
Siri Fisknes Lærling
Tone Fossan Ertsås Kulturkonsulent 488 65 338
Nina Kristin Berg Miljøterapeut 404 12 079
Bente Elisabeth Hammer Seksjonsleder 969 42 791
Kathrine Haugseth Jordmor 982 53 472
Ingvild Larssen Veileder 464 29 072
Trine Hennøen Pedagogisk leder 908 83 029
Wenche Rennan Assistent 958 10 290
Mona Bonaunet Toldnes Spesialpedagog 958 09 616
Barnehage Holmen (3-4 år) Steinkjersannan 459 75 631
Barnehage Bystranda (3-4 år) Steinkjersannan 909 40 699
Labyrinten (4-5 år) Steinkjersannan 909 22 621
Barnehage Torget (4-5 år) Steinkjesannan 948 10 035
Marita Aunan Pedagogisk leder 909 97 017
Eva Kristin Borg Pedagogisk leder 909 40 699
Anne-Siri Skjelvan Adjunkt 970 97 969
Hege Grande Seksjonsleder 989 00 871
Kirsti Amdahl Helsesøster 456 05 984
Rakel Westrum Rein 459 71 686
Toril Austli ped .leder
Lena Mari Dahl Pedagogisk leder
Marit Dybwad Barne og Ungd.arb.
Anne Sofie Brekkvassmo Barne og Ungd.arb.
Mona Elli Spesialpedagog
Åse Myhr Andersen Spesialpedagog
Anne Natland Fagarbeider
Stine Strand Folkehelsekoordinator 459 75 088
Heidi Solhaug Sykepleier
Anne Synnøve Saur Barne og ungdomsarbeider 913 87 801
Merete Bergstrand SFO - leder 468 19 412
Maria L Tellesbø Fagarbeider
Maje I.M Almli
Nina Vikshåland Kne Fagansvarlig Miljøterapeut
Astrid Brandsegg Assistent
Johanne Skjevelnes Kontaktperson 400 21 801
Anne-Beth Hallstrøm Seksjonsleder 400 33 145
Lene Maria Lønnum Teamleder 482 24 197
Steinkjer Sykehjem Jakob 989 03 505
Grim Vaadal Inspektør 470 27 137
Pål-Krister Langlid Landbrukssjef 907 79 184
Anne Berit Pedersen Sekretær 412 41 864
Henrik Johnsen Fysioterapeut/turnuskandidat 479 71 159
Michel Ndikuriyo Helsefagarbeider
Alf Trana Oppsynsmann 905 34 367
Eresso Tewabech Geleta Lærer
Kudusan Teclezgh Kebedom Fagarbeider
Kristin Nortug Tveit Adjunkt
Line Evelyn Vestrheim Adjunkt
Arnt Berge Bruem Catering 458 73 003
Birger Sakshaug Sjåfør 400 37 971
Åse Sakshaug Kokk 404 03 038
Christina Hoseth Adjunkt 980 30 355
Geir Haagensen Lektor 412 00 323
Indersund Linn Helsesøster Student
Henrik Pedersen Elden Adjunkt 980 45 206
Ann Iren Austmo Vernepleier 472 35 898
Pål Kristian Rygg Adjunkt 469 04 571
Line Fjellhaug Adjunkt 992 97 679
Elsy Helene Svegård Assistent 412 24 399
Gert Ove Grande Lærer 990 17 293
Thomas Olufsen Moe Lektor 473 56 974
Eli Gotvassli Miljøterapeut 404 09 739
Simon Kløvjan Adjunkt 928 16 607
Bjørg Pedersen Adjunkt 920 44 132
Anne Espeland Adjunkt 916 40 973
Bente Brit Kvistad Adjunkt 476 39 878
May Hilde E. Hildrum Adjunkt 905 57 178
Ragnhild Recht Adjunkt 911 92 207
Rita Steinkjer Adjunkt 412 88 231
Sadiq Abdullah Mohammad Lærer 941 59 673
Siv Kristin Skjelvåg Spes.ped koordinator 924 57 918
Synøve Diez Adjunkt 405 52 895
Unn-Elisabeth Fjerstad Enhetsleder 459 74 491
Hjelp Arkiv Hjelp Arkiv 404 10 738
Kristel Knutsdatter Frivillighetskoordinator 400 31 121
Roar Aalberg Driftsleder 901 54 122
Ewelina Bernat Mottaksleder 459 71 186
John Egil Aune Konsulent 405 37 578
Egge Hj Tunet Bofellesskap Vakttelefon 456 12 405
Roger Egil Røberg Driftsoperatør 905 58 021
Mobil 1 Kulturskolen 489 56 483
Mobil 2 Kulturskolen 489 56 473
Mathias Svarte Konsulent 930 61 997
Ellen Benedicte Jørem Psykolog 479 71 570
Marte Alstad Lærer
Monica Farbu Skjei Miljøarbeider 404 12 079
Grethe Fjellvikås Nestleder 904 72 390
Niparrat Wantha Renholder
Lindstrøm Catharina Grande Renholder
Elisabeth ran Bragstad Programrådgiver 476 98 310
Elin Duvsete Helsesøster 480 83 952
Amund Hagerup Johnsrud Adjunkt
Ina Saursaunet Ergoterapeut 404 00 524
Eli Vatshaug Stene Adjunkt 934 48 654
Malin Myrslo Adjunkt
Astrid Beryl Saur-Bjørnes Fagarbeider
Dariusz kalicki Assistent
Eskil Hoem Adjunkt 951 51 779
Tore Brustad Adjunkt 953 34 944
Trude Modell Adjunkt 953 34 885
Ingunn Merete Vang Govasmark Adjunkt 952 93 376
Inger Lise Kilen Adjunkt 953 34 949
Judith Marie Moen Adjunkt 953 34 770
Berit Flaten Familieveileder 404 33 785
Hilde Børstad Melhus Innkjøpsleder 454 62 609
Siv Gjertrud Skjerve Kontaktperson 488 62 248
Karin Vinje Kontaktperson 982 53 416
Ingrid-Elise Vangstad Sykepleiestudent
Aina Therese Ystmark Sykepleier
Haug Marthe Nagelhus Ergoterapeut 479 71 159
Dashi Mona Rezai Renholder
Daniel Hustad Assistent
Laila Steinmo Tjenesteenhetssleder 905 70 264
Renate Nilsen Rådgiver Digitalisering 992 24 171
Svein Kåre Haugen Rektor 911 57 964
Ingeborg Aasvold Fysioterapeut 488 65 327
Line Lundås Barne og ungdomsarbeider 969 42 792
Øystein Bjørnes Varaordfører 979 76 089
Anette Olsen Kontaktperson 474 54 871
Lena Bjørnback Fysioterapeut 474 71 213
Bjørn Johan Skjerve Kontaktperson 458 77 902
Martin Stokke Lektor 477 91 480
Per Thomas Holtan Adjunkt 477 91 480
Morten Vannebo Lærer 477 91 480
Tine Kristiansen Tessem Miljøterapeut 474 71 508
Monica Nilsen Økonomikonsulent 459 71 189
Thomas Herstad Rektor 911 56 566
Sindre Urvold Lærling
Jan Inge Røliaunet Fagansvarlig 993 08 870
Hildegunn Ramberg Myhr Fysioterapeut 915 53 779
Monica Nordberg Hjelpepleier
Elise Holmvik Sykepleiestudent, vikar
Laila Eriksen Sekretær 404 48 337
Anne-Brit Finanger Adjunkt 404 48 337
Vibeke Hansen Assistent 404 48 337
Tone Mette Vannebo Jensen Adjunkt 404 48 337
Oda Strugstad Kvalvik Adjunkt 404 48 337
Anne Lise M. Bratberg Konsulent
Jorid Løe
Trine Eilertsen Sekretær
Hilde Nilsen Sykepleier
Mari-Anne Øksnes Helsefagarbeider
Mathilde Johansen Sykepleiestudent
Marina Wiggen Sykepleiestudent
Merete Westerhus Assistent
Christian Welde Sykepleiestudent
Jorunn Fjellheim Sykepleiestudent
Erla Valdis Jonsdottir Fysioterapeut 479 71 159
Egge 951 22 179
Hjemmesykepleie Vakttelefon Egge Vakttelefon 951 22 179
Tove Damås Hammer Assistent
Mari Ann Landsem Melhus Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Lena Holm Aanes Renholder
Tomas Rehaug Kontaktperson 477 96 756
Rita Witbro Kontaktperson 479 77 259
Antonios Bruheim Markakis Arealplanlegger 951 74 787
Unni Giskås Rønning Assistent 474 74 631
Ragnild Wæhre Adjunkt 948 03 978
Bente Hoveslen Sykepleier
Aud Tove Nilsen Ped.psyk. rådgiver 917 81 669
Susanne Frank Fysioterapeut 477 98 694
Jørgen Schwencke Holm Advokatfullmektig 918 04 892
Gisle Aarlott SLT-koordinator 989 00 683
Maria Myhr Haugnes Rådgiver 414 59 886
Livard Eklo Rådgiver 454 75 734
Marie Nordbach Sykepleier
Roger Skjeflo Helsefagarbeider
Roger Heggli Teamleder 924 50 270
Jonas Aunvold Pleiemedarbeider 459 73 904
Guro Moen Haggren Vikar
Elena Lilleløkken 948 04 313
Lena Jønvik Holmen Logoped 458 76 330
Vigdis Devik Kommunikasjonsrådgiver 952 07 391
Rune Morten Vanebo Fagarbeider
Arne Nordgård Driftsoperatør 993 08 737
Ola Hatling Driftsoperatør 993 08 708
Widar Christian Jenssen Fagarbeider
Kevin Jørgensen Driftsoperatør 993 08 484
Morten Hoseth Fagarbeider 909 71 940
Mari Søraa Ellingsen Sykepleier 459 73 904
Maria Kristin Grande Hjelpepleier 459 73 904
David Belsvik Assistent 474 68 483
Bjarte Lindbak Guttormsen Pleiemedarbeider 459 73 904
Sigrid Storstad Assistent 969 43 135
Ingvil Sem Assistent 969 43 135
Ida Marie Rapp Fagarbeider 969 43 135
Elisabeth Hallem Lege
Jarle Gausdal Fagarbeider 459 73 904
Bjørn Ivar Gulstad Helsefagarbeider 969 43 135
Margrete Gomo Hammer Vernepleier 969 43 135
Therese Sjaastad Ped.psyk. rådgiver 969 40 309
Evita Kursite Familieveileder 982 53 407
Leif Terje Nilsen Kultursjef 906 91 923
Hans Erik Moe Hjelpemiddeltekniker 919 10 422
Arne Bjørkmann Assistent 969 43 135
Reidar Strøm Byggesaksbehandler 404 31 930
Ann-Kristin Sæther Haugberg Helsefagarbeider 958 40 576
Aleksander Engan Gartland Assistent 969 43 135
Anita Staberg Tessem Prosjektleder 480 08 486
Eskil Jegersen Hollås Pleiemedarbeider 459 73 904
Håvard Krogstad-Wiborg Miljøterapeut 958 40 576
Siw Anita Kokås Miljøterapeut 958 40 576
Andrea Wiseth Vernepleier 958 40 576
Andersson Walter Sykepleier 958 40 576
Else Mari Høydal Miljøterapeut 958 40 576
Berit Følstad Spesialsykepleier 916 94 619
Pia Helen Arntsen Hjelpepleier 958 40 576
Lise Rakel Frøysadal Fagarbeider 958 40 576
Fredrik Persgård Pleiemedarbeider 958 40 576
Jim Aasegg Pleiemedarbeider 958 40 576
Håvard Høgsnes Pleiemedarbeider 958 40 576
Marthe Fostervold Miljøterapeut 969 43 135
Marte Aasen Pleiemedarbeider 969 43 135
Sarah Persgård Pleiemedarbeider 969 43 135
Stian Bakken Miljøterapeut 957 38 763
Tone Bjørgvik Adjunkt 900 29 376
Idil Hassan Helsefagarbeider 741 99 423
Arne Ivar Nessan Driftsoperatør 470 25 232
Mikal Kvamseng Driftsoperatør 943 77 277
Sigbjørn Elstad Driftsoperatør 932 13 133
Dag Erlend Sæter Driftsoperatør 952 74 171
Johny T Olsen Driftsoperatør 481 41 156
Frode Haldorsen Driftsoperatør 928 33 457
Thatsanee Gjerseth Renholdsoperatør
Trond Atle Bulling Driftsoperatør 455 00 916
Rita Edvardsen Renholdsoperatør
Katarzyna Zajac Renholder
Pål Melgård Driftsoperatør 997 20 970
Wenche Mælhumsveen Driftsoperatør 907 61 546
Elisabeth Asp Renholdsoperatør
Siv-Anita Aas Renholder
Sylvi Kvamseng Renholdsoperatør
Avd.Trudevang 909 67 406
Avd.Åsgard 909 33 550
Håkon Overholt Konsulent helse-IKT 918 71 469
Anita Wengstad Vernepleier
Anne Grethe Pedersen Helsefagarbeider
Anne Lise Aunan Pleiemedarbeider
Ann kathrine Ø Berg Pleiemedarbeider
Baoxue Pan Helsefagarbeider
Gerd Alice Thomassen Hjelpepleier
Sissel Bremseth 404 09 655
Sara Johansen Skjevik Sykepleiestud. rekruttstill. 479 71 160
Liv Stornes Prosjekt 948 35 709
Julie Skatland Pleiemedarbeider
Kristin Aune 412 34 988
May Britt Carlson Trafikkbetjent 969 44 365
Torbjørn Valle Praksiskoordinator/programrådg 474 87 892
Irene Helden Kokk 404 03 038
Hjemmesykepleien 969 46 841
Boliger 969 46 842
Kåret 969 46 843
stu Ny 969 46 844
Assistent 969 46 845
Nattvakt 969 46 846
Øyvind Nilsen Oksvold Pedagogisk leder 913 87 801
Ole Martin Skåren Vernepleier 477 91 480
Tone Jørgensen Barne og ungdomsarbeider 913 87 801
Torunn Nørstegård Pedagog 969 48 093
Anita Prestmo Helsesøster 969 48 018
Marte Ferstad Trana Barnehagelærer 909 98 018
Joar Nyborg Daglig leder 990 05 570
Mia Rise
Lisbeth Brandtzæg Hofsmarken Kontaktperson 456 10 524
Veronica Bjørkamo Kleven Fysioterapeut 488 65 327
Henriette Prøsch Hage Turnusfysioterapeut 479 71 156
Silje Iren Stensland Kontaktperson 969 48 744
Louise Vekseth-Hahn Jordmor 404 08 434
Marianne Vanem Biblioteksjef 922 37 999
Ahmed Beshara Abdulla Mohammed Prosjektmedarbeider
Bjørnar Valøen Ingeniør 477 93 436
Toril Austli
Vaktrom 1.etg. Gluggen 404 02 501
Vaktrom 2.etg Gluggen 404 02 504
Ellen Holder Sakshaug Konsulent 969 45 034
Tone Irene Rennemo Førstesekretær 915 92 514
Claire Lorvik Helsefagarbeider
Marthe Gausen Helsesøster 969 48 642
Kurt Moen Rådgiver økonomi 412 36 876
Camilla Jule Haugdahl Sykepleiestud. rekruttstill.
Bosenter Hovedtelefon 1. etg. Guldbergaunet 989 00 870
Bosenter Hovedtelefon 2. etg. Guldbergaunet 989 00 869
Hege Renathe Steinfjell Hjelpepleier 989 00 869
steinkjerbygg Vakttelefon 468 74 737
Jeanette Pedersen Ped.leder 909 49 048
Merethe Knudtsen Sykepleier
Liss Tustervatn Hjelpepleier
Silje K Strandvik Fagarbeider
Lena Andersson Hjelpepleier
Gunhild Christiansen Sykepleier
Laila B Braset Sykepleier
Karin Myrslo Kokk
Silje Granhus Kontaktperson 400 35 561
Arne Frøysadal Assistent 958 22 363
Ingeborg Sørensen 957 74 357
Ingri Jekthammer 924 90 878
Øyvind Løvsletten Troset Adjunkt 995 66 743
Bøla 989 03 512
Boffen 989 03 509
Stod Kjøkken 989 03 508
Egge Helsetun Avdelingstelefon 404 02 527
Stine Alstad Miljøarbeider
Astri S. Hansen Adjunkt 988 15 402
Anne Grete Høy Seksjonsleder 404 02 498
Ghahri Mojgan Fagarbeider
Randi Elisabeth Gaarde Sykepleier 989 03 504
Hilde Kristin Krogstad Spes. Hjelpepleier
Marita Berg Helsefagarbeider
Eldnes Mette Berg Pleiemedarbeider
Hanne Bjugan Fagarbeider
Tone Sæther Fagarbeider 477 91 480
Kari Else Dale Aal Lærer 477 91 480
Tone Stein SFO - leder 477 91 480
Elisabeth Hustad Adjunkt 477 91 480
Susanne Bois Spes.ped koordinator 477 91 480
Karl Kristian Aurstad Avd. ingeniør 906 88 955
Martin Stakset Ingeniør 969 49 330
Oda Ulsund Fysioterapeut for barn og unge 915 53 779
Ellen Holder Sakshaug Konsulent 969 45 034
Tove Tanberg Hansen Konsulent 404 01 295
Heidi Ruth Gray Alstad Rådgiver Oppvekst 990 36 748
Judith Basima Lærling 909 49 048
Anne Kari Røstad Prosjektmedarbeider 477 99 506
Ingunn Lillemark Susegg Prosjektmedarbeider 477 90 396
Lene Eun Kjesbu Munkeby Prosjektmedarbeider
Carl Anders Kvistad Enhetsleder 982 46 850
Bjørn Kalmar Aasland Adm.Dir. 901 65 225
Aina Simenstad Bibliotekar 488 62 421
Eirin Hermansen Prosjektleder
hj.tj sentrum Sør Vakttelefon Vakttelefon Sør 951 22 216
hj.tj sentrum Nord Vakttelefon Vakttelefon Nord 951 22 217
Trine Bakken Pleiemedarbeider 479 71 159
Aud Gran Rådgiver 922 92 628
Maria Efimenko
Simen Nygaard Ingeniør oppmåling 404 04 289
Rolland Sigve Ness Fysioterapeut/turnuskandidat 479 71 151
Anne Kjeldset Logoped 476 90 375
Sara Lervik Pleiemedarbeider 969 42 792
Susanne Reitan Miljøterapeut 969 42 792
Anton Basima Sykepleier 741 69 306
Einar Brøndbo Vernepleier 459 73 904
Gøran Bylund Pleiemedarbeider 459 73 904
Anne-Gunn Larsson Pleiemedarbeider 459 73 904
Anne-Gunn Larsson Inderberg Fagarbeider 459 73 904
Marita Lund Fagarbeider 459 73 904
Mette Kne Ingeniør 488 97 718
Kristoffer Vikan Fagarbeider 459 73 904
Therese Tronstad Pleiemedarbeider 969 42 792
Tord Bruvoll Pleiemedarbeider 969 42 792
Emma Pauline Hanslien Fagarbeider 969 42 792
Enok Askil Moe Miljøterapeut 969 42 792
Gunnar Lorås Kinomaskinist
Terje Østerås Kinomaskinist
Kristin Sem Renholder
Dimitra Dimitriou Renholder
Gunn Landsem Renholder
Hilde Berg Servicemedarbeider
Andreas Sletbakk Servicemedarbeider
Gustav Viem Kinomaskinist
Asgeir Feragen Prosjektleder 907 43 326
Jonas Sjømæling Samhandlingskoordinator 936 51 447
Sentrum Nattpatruljen 476 95 929
Merkantil Kontor 917 31 331
Line Tønnesen Ergoterapeut 479 71 157
Marthe Nagelhus Haug Ergoterapeut 458 77 067
Solveig Rasch Nordnes Sykepleier 476 95 850
Linda Hojem Ped.psyk. rådgiver 476 92 474
Mai Elisabeth Smolan Adjunkt
Camilla Hagstrøm-Sjaastad Miljøterapeut 468 04 158
Karin Selli Kontaktperson 476 90 907
Helsetun Somatisk avd 1 Lilla Egge 404 02 519
Helsetun Somatisk avd 2 Orange Egge 404 02 523
Jorid Lande Svebakk Kontaktperson 982 53 409
Olaug Skahjem Hjelpepleier
Tone Nordtug Helsefagarbeider
Kine Merete Aastrøm Hjelpepleier
Åsta Hellen Polle Hjelpepleier
Gunvor Irene Skjerve Bjøru Hjelpepleier
2. klassetrinn Klasssetrinnskontor 477 91 482
2. klassetrinn Klassetrinnskontor 477 91 482
Simon Einar Folland 977 93 628
Eldresenter Eldresenter Steinkjer 488 87 550
Sør Hamrum Hjemmetjenesten 479 77 720
Eldresenter Kvam Kvam 474 73 200
Even Willhemsen Pleiemedarb/lærling
Per Jonny Skjerve Korpsdirigent 489 56 483
Heidi Melgård vikar lærer 489 56 483
Hanne Sellie Eriksen Sykepleier 116117
Anne Katrine Hatling Sykepleier 116117
Åse Sklett Sykepleier 116117
Hilde Margrete Berg Sykepleier 116117
Åshild Monica Ovesen Sykepleier 116117
Anne-Brit Redving Sykepleier 116117
Nina Næstby Austli Sykepleier 116117
Ingvild Vada Sykepleier 116117
Berit Hegdahl Sykepleier 116117
Sissel Kalvik Sykepleier 116117
Oddrun Finsås Håpnes Sykepleier 116117
Heidi Sprauten Sykepleier 116117
Eivind Ludvigsen-Overrein Lærer 1300
Laila Eriksen Sekretær 45 63 19 93 474 73 098
Lise Skjevik Sykepleier 46 42 67 87
Karin Hammer Hjelpepleier 46 42 67 87
May Arntsen Sykepleier 46 42 67 87 464 26 787
Randi Merete Aas 46 42 67 87 464 26 787
Stian Pedersen Ryther Fysioterapeut/turnuskandidat 47 97 11 58
Kristin Werstad Blæstervold Ergoterapeut 47 97 11 59 404 00 524
Tor Inge Indset Fysioterapeutstudent 47 97 11 59 479 71 159
Helene Davidsen Moa Fysioterapeut/turnuskandidat 47 97 11 59
Egge Dagrehab. 47 97 11 59
Skole SFO Steinkjer Assistent SFO 47 97 99 78 479 79 978
Liv Welde Vikan Rektor 47 97 99 80 950 73 371
Annette Høin Tj.enh.led. NAV, Velfeferdavd. 55 55 33 33 926 67 662
Anne Margrethe Johnsen Veileder 55 55 33 33
Normann Storli Veileder 55 55 33 33 401 05 892
Hanne Winnberg Veileder 55 55 33 33
Anne Grete Storli 55 55 33 33
Eirin Konradsen Økonomisk veileder 55 55 33 33
Anja Vatne Veileder 55 55 33 33
Anne Sem Frisli 55 55 33 33
Anita Gjærum 55 55 33 33
Anita Løfblad 55 55 33 33
Ane Smestad 55 55 33 33
Arvid Nilsen 55 55 33 33
Bodil Fjeld 55 55 33 33
Else Heggli 55 55 33 33
Ellen Verstad 55 55 33 33
Freya Both 55 55 33 33 452 28 643
Frøydis Ruud 55 55 33 33
Hege Skei Bjerkan 55 55 33 33 953 05 775
Nina Torgersen 55 55 33 33 994 61 866
Oddrun Fiskum 55 55 33 33
Line Christensen 55 55 33 33 464 30 228
Kristin Sakshaug Kirknes 55 55 33 33
Bjørn Arild Kvam 55 55 33 33
John Lado 55 55 33 33
Anne Storsve Lund Assistent 7
Jan Oddvar Setten Lege 73 60 42 60
Julia Alexandersen Lege 73 60 42 60
Ingrid Korssjøen Lege 73 60 42 60
Jørund Skjei Lege 73 60 42 60
Jeanette Hoseth Lærer 74 16 93 65
Odd Martin Holmsberg Havnefogd 74 07 54 00
John Christian Berg Formann 74 10 01 70
Rune Morten Holmvik Driftsoperatør 74 10 01 70 458 73 671
Frank-Ivar Rantvedt Driftsoperatør 74 10 01 70 477 90 583
ungdomsskole Steinkjer 74 12 18 00
Arne Frøysadahl Driftsoperatør 74 12 18 00 958 22 363
Liv Paula Fossdal Iversen Ped.psyk.rådgiver / Logoped 74 12 42 62 969 45 028
Elisabeth Hammer Ped.psyk. rådgiver 74 12 42 64 969 45 031
Lisbet H Nygård Adjunkt 74 13 41 60
Jorid Kjesbu Adjunkt 74 13 41 60
Wenche Beate Gjørv Adjunkt 74 13 41 60
Ellen Margrethe Aas Kne Assistent 74 13 41 60
Ann Kristin Brandtsegg Renholder 74 13 41 60
skole Ogndal 74 13 41 60
Berit Solheim Kvernmo Rektor 74 13 41 60 454 29 830
Inger Holde Kjesbu Adjunkt 74 13 41 60
Finn Kvarving Adjunkt 74 13 41 60
Cecilie Hågensen Adjunkt 74 13 41 60
skole SFO Ogndal 74 13 41 63 468 19 412
skole Mære 74 13 50 20
Liv Janne Toldnes Adjunkt 74 13 50 20
Berit Derås Elevassistent 74 13 50 20
Berit Ertzgaard Elevassistent 74 13 50 20
Brit Irene Opheim Elevassistent 74 13 50 20
Eivind Langfjord Adjunkt 74 13 50 20 412 24 422
Hilde Mari Ness Adjunkt 74 13 50 20 916 03 602
Marit Grøndal Rektor 74 13 50 20 926 62 459
Lise Hustad Adjunkt 74 13 50 20 452 19 515
Eirin Benum Luong Lærer 74 13 50 20 906 01 837
Linn Beate Hammer Adjunkt 74 13 50 20
Trine Yvonne Dahle Lærer 74 13 50 20
Unni Saursaunet Berg Elevassistent 74 13 50 20
Sonja Johansen Renholder 74 13 50 20
Sigrid Ulvin Adjunkt 74 13 50 20
Kristine Storstad Adjunkt 74 13 50 20
Kim Tømmerås Assistent 74 13 50 20
Britt Kristiansen Sekretær 74 13 50 20
Silje Lorentsen Adjunkt 74 13 50 20
Ann Cecilie Stokke Adjunkt 74 13 50 20
Håvard Valstad Lærling 74 13 50 20
Line Austmo Langlid Vikar 74 13 50 20
Line Borgedal Adjunkt 74 13 50 20
Lisa Marie Frigaard Vikar 74 13 50 20
Marthe Ramberg Adjunkt 74 13 50 20
Nina Hustad Håpnes Adjunkt 74 13 50 20
skole SFO Mære 74 13 50 22
Brit Asbjørg Opsal Adjunkt 74 13 50 27 986 37 992
Else Britt Larsen Miljøterapeut 74 13 50 40 480 35 103
Hilde Tuflått Adjunkt 74 13 50 41 952 42 479
Lisbeth Salberg Lærer 74 13 50 41 980 56 709
Randi Skei Adjunkt spes.ped. 74 13 50 42 980 37 149
Heidi Dahl Adjunkt 74 13 50 42 962 38 827
Trude Brekstad Adjunkt 74 13 50 42 986 89 154
Nina Kjærem Lærling 74 13 50 42
Lars Asbjørn Holmvik Adjunkt 74 13 50 44 915 12 034
Laila Meldal Guin Hjelpepleier 74 13 54 50
Mari Guin Hjelpepleier 74 13 54 50
Gunn Marit Hammer Hjelpepleier 74 13 54 50
Ingrid Leithaug Moksnes Hjelpepleier 74 13 54 50
Magni Rømo Meldal Spes. Hjelpepleier 74 13 54 50
Gerd Bragstad Svarthe Spes. Hjelpepleier 74 13 54 50
Eldrun Kjerkol Assistent 74 13 54 50
Lena Hognes Hjelpepleier 74 13 54 50
Tove Kristin Aassve Helsefagarbeider 74 13 54 50
Mathisen Lena Bjørkås Sykepleier 74 13 54 50
Inger Marie Bjerkan Guin Sykepleier 74 13 54 50
Line M. Bragstad Svarthe Sykepleier 74 13 54 50
Ellinor Bjørk Hjelpepleier 74 13 54 50
Jarl Solberg Assistent 74 13 54 50
Tove Laugtug Assistent 74 13 54 50
Møyfrid Sæther Sykepleier 74 13 54 50
Bente Oksvold Svendsen Helsefagarbeider 74 13 54 50
Ragne Lea Haualand Assistent 74 13 54 50
Malin Gisvold Assistent 74 13 54 50
Lisbeth Melhus 74 13 54 50
Ingrid Wæhre Sykepleiestudent 74 13 54 50
Turid Stalvik Assistent 74 13 55 00
Bente Strugstad Hjelpepleier 74 13 55 00
Torgeir Skevik Hjelpepleier 74 13 55 70
May-Britt Nyborg Sykepleier 74 13 55 70
Bjarte Overrein Vernepleier 74 13 55 70
Monica Brandsegg Spes.Ped.førskolelærer 74 14 07 50
Steffen Krogh Vadseth Lege 74 14 12 10
Arnulf Langhammer Lege 74 14 12 50
Anita Fosshaug Lege 74 14 12 50
Mustafa Sattar Lege 74 14 12 50
Kari Grindberg Adjunkt 74 16 89 54 952 33 765
Jorunn Ertvåg Assistent 74 16 07 00
Frøydis Bjørum Assistent 74 16 07 00
Eva Brørs Assistent 74 16 07 00
Solbjørg Dragland Assistent 74 16 07 00
Irene Halvorsen Hjelpepleier 74 16 07 00
Else Helene Hansen Assistent 74 16 07 00
Brith Eriksen Johansen Assistent 74 16 07 00
Siv Madelen Kopperud Hjelpepleier 74 16 07 00
Vigdis Lillemark Spesialhjelpepleier 74 16 07 00
Liv Rennan Hjelpepleier 74 16 07 00
Kristin Fjesme Sælleg Assistent 74 16 07 00
Berit Stamnes Assistent 74 16 07 00
Bjørg Aakre Hjelpepleier 74 16 07 00
Hjemmetjenesten 74 16 07 00 907 51 488
Bodil Bratberg Hjelpepleier 74 16 07 00
Annikken Nordseth Sykepleier 74 16 07 00
Ann-Kristin Alfsen Sykepleier 74 16 07 00
Heidi Bakken Hoseth Sykepleier 74 16 07 00
Tove Karin Nilsen Sykepleier 74 16 07 00
Miranda Johansen Sykepleiestudent, vikar 74 16 07 00
Hilde Strøm Sykepleier 74 16 07 00
Kathrine Bratberg Sykepleier 74 16 07 00
Stine Sagmo Assistent 74 16 07 00
Unn Mari Olsen Seksjonsleder 74 16 07 00
Mari Haugnes Skjetne Aktivitør/koordinator 74 16 07 07 414 10 016
Rita Vanebo Assistent 74 16 12 80
Jan Markovinovic Adjunkt 74 16 13 33
Eivind Steen Lege 74 16 24 00
Gollaug Belbo Ringseth Fastlege 74 16 24 00
Sjur Agdestein Lege 74 16 33 80
Christine Agdestein Lege 74 16 33 80
Roman Fedorov Lege 74 16 33 80
Jon Sverre Holstad Fagarbeider 74 16 52 66 468 24 590
Atle Hovd Fagarbeider 74 16 52 66 489 54 589
Elin Westrum Fagkonsulent 74 16 52 66
Ivar Pettersen Fagarbeider 74 16 52 66 489 50 874
Øystein Røsvik Fagarbeider 74 16 52 66 489 42 544
Bengt Wikestad Fagansvarlig 74 16 52 66 469 43 408
Arne Marius Tørring Fagarbeider 74 16 52 66 489 50 520
Leiv Arne Oksås Fagarbeider 74 16 52 66 990 84 279
Lise Håvan Fagarbeider 74 16 52 66 489 42 672
Eva Oftedal Ulsund Fagarbeider 74 16 52 66
Ruth Kristin Tørring Hjelpepleier 74 16 70 00
Unni Okstad Renholdsoperatør 74 16 76 58
Ellen Katrine Sørheim Hjelpepleier 74 16 88 00
Bassenget 74 16 88 13
Ingunn Fornes Assistent 74 16 88 14
Karin Myrslo Kokk 74 16 88 14
Randi Synnøve Rønning Hjelpepleier 74 16 88 43
Eli Ringseth Ergoterapeut 74 16 88 57 479 71 155
Andrea Skarstad Sørensen Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Kristin Hagen Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Sewit Esthifanos Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Samuel Sereke Pleiemedarb/lærling 74 16 89 00
Siri Hagnes Røsægg Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Ane Marie Nikolaissen Lærling 74 16 89 00
Pranpreeya Khaowimon Lærling 74 16 89 00
Karina Pettersen Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Stig Bratli Helsefagarbeider 74 16 89 00
Kåre Olav Toldnes Sykepleier 74 16 89 03
Knut Martinsen Renholder 74 16 89 03
Dagsenter Kjøkken 74 16 89 05
Inger Følstad Sykepleier 74 16 89 20
Nina Barstad Sund Sykepleier 74 16 89 20
Bentzen Elisabeth Øksnes Sykepleier 74 16 89 20
May Britt Asp Fysioterapeut 74 16 89 20 969 40 587
Kristin Nilsen Spesialsykepleier 74 16 89 20
Merethe Kotte Vekseth Spesialsykepleier 74 16 89 20
Gunn Bratt Spesialsykepleier 74 16 89 20
Bente Myhre Sykepleier 74 16 89 20
Helle Gynnhild Nordvik Sykepleier 74 16 89 20
Turid Hundseth Rognli Sykepleier 74 16 89 20
Inger Lise Kjelvik Spesialsykepleier 74 16 89 20
Tone Lill Dahling Sykepleier 74 16 89 20
Karen Hammer Tyldum Spesialsykepleier 74 16 89 20
Gro Anita Aufles Sykepleier, vikar 74 16 89 20
Kåre Fossvik Lege 74 16 89 20
Kjersti Alexandersen Sykepleier 74 16 89 20
Beate Forås Sykepleier 74 16 89 20
Marita Valle Strømhaug Sykepleier 74 16 89 20
Siv Anita Larsen Kreftsykepleier 74 16 89 20 969 40 587
Elisabet Bratberg Sykepleier 74 16 89 20
Janne Overvik Sykepleier 74 16 89 20
Kathrine Bratberg Sykepleier 74 16 89 20
Hege Dahler Sykepleier 74 16 89 20
Rakel Blindheim Landsem Sykepleier 74 16 89 20
Hilde Brøndbo Haugseth Sykepleier 74 16 89 20
Marthe Kjerkreit Sykepleier 74 16 89 20
Maria Steinmo Sykepleier 74 16 89 20
Monica Klungerbo Rennan Sykepleier 74 16 89 20
Stine Marita Nordgård Sykepleier 74 16 89 20
Marthe Husby Sykepleier 74 16 89 20
Kristina Holm Foosnæs Fysioterapeut 74 16 89 20 969 40 587
Lene Sende Sykepleier 74 16 89 20
Steen Eivind Lege 74 16 89 20
Eivind Steen Lege 74 16 89 20
Andrea Nilsen Klæth Sykepleiestudent 74 16 89 20
Maren Oline Næss Sykepleiestudent 74 16 89 20
Fredrik Bjørkamo Vist Sykepleiestudent 74 16 89 20
Inger Risan Tjenesteenhetsleder 74 16 89 21 924 00 059
Fagkonsulent 74 16 89 22
2 Vaktrom 74 16 89 23
Ruth Birgit Saugestad Elevassistent 74 16 89 50
Tore Tangen Assistent 74 16 89 50
May-Sissel Svarte Adjunkt 74 16 89 51
Tone Brørs Adjunkt 74 16 89 51 952 44 535
Siv Astrid Stamnes Adjunkt 74 16 89 51
Synnøve Merethe Kvitvang Adjunkt 74 16 89 52 953 34 993
Oddlaug Holthe Olsen Adjunkt 74 16 89 53 953 05 044
Robert Hervik Driftsoperatør 74 16 89 53 454 44 372
Line Bratland Adjunkt 74 16 89 53
Siv Anita Strugstad Adjunkt 74 16 89 54 953 34 797
Helen Moum Assistent 74 16 89 54
Elisabeth Erle Borg Rektor 74 16 89 57 917 37 430
Barneskole Egge 74 16 89 60
Bjørg Pedersen Landsem SFO - leder 74 16 89 82 952 30 563
Anne Forsland Trafikkbetjent 74 16 90 00 906 99 124
Bente Margrethe Vekseth Helsesøster 74 16 90 12 477 95 396
Lø skole Helsesøster Helsesøster Helsesøster 74 16 90 24
Harald Magelssen Kløvjan Kommuneadvokat 74 16 90 43
Maria Tømmerås Adjunkt 74 16 90 56 950 34 943
Pål Malmo Skogsjef 74 16 90 57 950 29 501
Jordmorkontoret 74 16 90 62
Kenneth Olsen Ingeniør 74 16 90 68 982 44 090
Nina Elisabeth Nilsen Konsulent 74 16 90 83 951 73 484
Birgit Bjerkan Konsulent 74 16 90 83 404 12 494
Øystein Larsen Fagsjef økonomi 74 16 90 88 926 16 137
Beate Reselli Lærer 74 16 90 95
Hanne Langli Lærer 74 16 90 95
Linn Siri Hermann Lærer 74 16 90 95 474 73 098
Monica Rakvåg Rektor 74 16 90 95 997 88 161
Line Melhus Hågensen Lærer 74 16 90 95
Mette Jermstad Lærer 74 16 90 95
Kristin Rannem Lærer 74 16 90 95
Trude Rønning Lærer 74 16 90 95
Nina Lauritzen Lærer 74 16 90 95 474 73 106
Ina Johansen Wannebo Lærer 74 16 90 95
Hilde Røset Fagarbeider 74 16 90 95
Synnøve Pedersen Lærer 74 16 90 95
skole SFO Kvam 74 16 90 98
Olaug Pettersen Rektor 74 16 90 98 915 85 319
Geir Sørhøy Fagkonsulent 74 16 91 05
Tanja Anita Sommerseth Miljøarbeider 74 16 91 10
Anne Rita Barstad Sandvik Assistent 74 16 91 10
Torill Oldren Miljøarbeider 74 16 91 10
Joran Synstelien Juul Miljøterapeut 74 16 91 10
Hege Jørum Miljøterapeut 74 16 91 10
Marita Buan Miljøterapeut 74 16 91 10
May Britt Ramberg Fagansvarlig Miljøterapeut 74 16 91 10
Emma Moe Rekrutteringsstilling 74 16 91 10
Anna Almli Rekrutteringsstilling 74 16 91 10
Ann Kristin Saursaunet Assistent 74 16 91 10
Kaja Binde Miljøarbeider 74 16 91 10
Åse Fagerholt Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Grete Vengstad Assistent 74 16 91 30
Tove Langås Renholdsoperatør 74 16 91 30
Regine Sæther Fagarbeider 74 16 91 30
Frode Vang Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Tove Okkenhaug Adjunkt 74 16 91 30
Bente Myrslo Næss Førstesekretær 74 16 91 30
Skole Lø 74 16 91 30
Linda Haugdal Adjunkt 74 16 91 30
Elisabeth Myre Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Marius Grøtan Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Astrid Feragen Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Gro Eva Gangstad Lektor m/tillegg 74 16 91 30
Anita Norum Adjunkt 74 16 91 30
Marit Vassmo Miljøterapeut 74 16 91 30
Stine Solberg Røvik Lektor 74 16 91 30
Elisabeth Smistad Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Iver Hildrum Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Jan Erik Myhr Fagarbeider 74 16 91 30
Kirsti Marie Elden Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Marit Haugseth SFO - leder 74 16 91 30
Bente Richardsen Adjunkt spes.ped. 74 16 91 30
Tina Bøgseth Lærer 74 16 91 30
Gerd Thorshaug Rektor 74 16 91 31 958 07 107
lager,verksted Lisetrøa 74 16 91 39
personalbygg Lisetrøa 74 16 91 40
Guri Johanne Suseg Sund Kreftsykepleier 74 16 91 57 489 44 504
Laila Valla Hustad Helsesøster 74 16 91 74 974 87 786
Sunniva Rognerud Kommuneoverlege 74 16 91 83
2. etg Vaksinasjonskontoret 74 16 91 85
Johanne Emmerhoff Slåttelid Helsesøster 74 16 91 87 904 13 005
Inger Elin Moen Konsulent 74 16 91 93
Kari Solhaug Spesialpedagog 74 16 91 99 941 65 944
Helsestasjon Steinkjer 74 16 92 00
Mira Tilseth Turnuslege 74 16 92 00
helsestasjon Legekontor 74 16 92 01
Ketil Tronstad Tjenesteenhetsleder 74 16 92 10 995 43 720
Grete Waaseth Rådgiver 74 16 92 25 950 70 221
Kent R Gudmundsen Barne og ungdomsarbeider 74 16 92 40
Arild Høyem Konsulent 74 16 92 40 906 42 381
Lars Erik Revdal Fritidskontakt 74 16 92 40 920 96 519
Turid Marie Eian Prosjektleder 74 16 92 43 977 47 065
Lisbeth Skjelstad Førstesekretær 74 16 92 57
Marianne Vollen Tjenesteenhetsleder 74 16 92 86 941 72 219
Ingrid Mollan Helsesøster 74 16 92 96 488 97 097
Kjersti Solberg Helsesøster 74 16 92 96 901 59 811
Anne Bruem Hjelpepleier 74 16 93 06
Kirsten Røberg Assistent 74 16 93 06
Liv Torill Stølan Hjelpepleier 74 16 93 06
Bjørg Vikshåland Hjelpepleier 74 16 93 06
Karen Astrid Wiseth Hjelpepleier 74 16 93 06
Karin Elisabeth Tapio Hjelpepleier 74 16 93 06
Svanhild Rygg Hjelpepleier 74 16 93 06
Anne Marie Lægran Assistent 74 16 93 06
Jiraporn Phuthamma Hjelpepleier 74 16 93 06
Inger Lise Ravlo Hjelpepleier 74 16 93 06
Hilde Merete Innhaug Hjelpearbeider 74 16 93 06
Brit Rinnan Bergsmo Vernepleier 74 16 93 06
Mona Rennan Hjelpepleier 74 16 93 06
Bjarte Helgesen Assistent 74 16 93 06
Linda Therese Johnsen Hjelpepleier 74 16 93 06
Ellen Bratberg Hjelpepleier 74 16 93 06
Linn Marie Sjem Vernepleier 74 16 93 06
Karin Kristiansen Assistent 74 16 93 06
Brit Anny Vollan Pleiemedarbeider 74 16 93 06
Siv Drogset Miljøterapeut 74 16 93 06
Ingar Håpnes Assistent 74 16 93 06
Jens Espen Thorsø Assistent 74 16 93 06
Siri Wagnhild Miljøterapeut 74 16 93 06
Tone Valstad Vernepleier 74 16 93 06
Lisa Kverneng Pleiemedarbeider 74 16 93 06
Franz Einar Andre Lindgren Pleiemedarbeider 74 16 93 06
Martin Natvik Pleiemedarbeider 74 16 93 06
Aina Røvik Miljøterapeut 74 16 93 06
Ingrid Bøe Sletten Pleiemedarbeider 74 16 93 06
Ann-Kristin Rognan Skjetne Vernepleier 74 16 93 06
Petter VBesterdal Pleiemedarbeider 74 16 93 06
Kirsten Lene Madsen Konsulent 74 16 93 16
for ungdom Helsestasjon Helsesøster 74 16 93 22
Solveig Welde Assistent, Beitstad helsestasj 74 16 93 38
Torgunn Brandtzæg Inspektør 74 16 93 40 469 59 235
Hilde Kristin Aunan Konsulent 74 16 93 40 905 98 343
Mari Kjøsnes Arnesen Lærer 74 16 93 40
Iren Tanem Assistent 74 16 93 40
skole Byafossen 74 16 93 40
Kristine Magdalene Ystad Lærer 74 16 93 40
Bente Kjøraas Knoph Assistent 74 16 93 40
Ole Kristian Husby Adjunkt 74 16 93 40 904 03 942
Yngve Våg Fagarbeider 74 16 93 40
Trude Solberg Adjunkt 74 16 93 40 915 71 628
Rune Stene Adjunkt 74 16 93 40 469 20 592
Gerd-Mari Landsem Adjunkt 74 16 93 40 930 94 517
Linda C. Borgsø Fagarbeider 74 16 93 40
Tora-Elisabeth Klausen Norbye Adjunkt 74 16 93 40
Trond Hallem Bibliotekar 74 16 93 56 488 62 417
Inger Marie Gran Bibliotekar 74 16 93 57 488 62 421
Olaug Johansen Sekretær 74 16 93 58 488 62 418
Bibliotek Ekspedisjon Steinkjer 74 16 93 60
Trafikkbetjenter 74 16 93 61
Beata Selnes Lærer 74 16 93 65
Julie Skjelbred Ulvin Lærer 74 16 93 65
Bjørnar Følstad Lærer 74 16 93 65
Kristin Melgård Lærer 74 16 93 65
Terje Stene Lærer 74 16 93 65
Gert Ove Grande Lærer 74 16 93 65
Stig Mauseth Lærer 74 16 93 65
Silje Jonassen Dansepedagog 74 16 93 65 489 58 602
Kristin Myrmel Musikk og kulturskolelærer 74 16 93 65
Sanna Marit Revdal Kulturskolelærer 74 16 93 65
Marius Fagervold Lærer 74 16 93 65
Svein Tore Werstad Musikk og kulturskolelærer 74 16 93 65
Hwasue Warberg Musikk og kulturskolelærer 74 16 93 65
Mari Angell Pettersen Grønnesby vikar lærer 74 16 93 65
Hallgeir Modell Kulturmedarbeider 74 16 93 72 913 29 171
Karl Henrik Sprauten Kulturmedarbeider 74 16 93 73
Gunn Bjelland Bibliotekar 74 16 93 74 488 62 422
Anne Hulbækdal Sekretær 74 16 93 75 488 62 423
Torild Dyrstad Sekretær 74 16 93 75 488 62 423
Kristin Haug Bibliotekar 74 16 93 76
Kristin Haug-Smith Bibliotekar 74 16 93 76 488 62 416
Karin Randi Grøttum Tjenesteenhetsleder 74 16 93 83 928 39 575
Edith Hjortskarmo Myhr Assistent 74 16 93 86
Mari Lisbet Finstad Adjunkt 74 16 93 86
/fotpleie Frisør 74 16 94 09
dagtilbud Tyristua Tyristua 74 16 94 11 456 12 950
Grete Sørgjerd Kokk 74 16 94 15
Kari-Ann Wåde Kjøkkenassistent 74 16 94 15
Tove Hollås Kjøkkenassistent 74 16 94 15
Elisabeth Kne Hjelpepleier 74 16 94 18
Aud Mary Inderberg Olsen Hjelpepleier 74 16 94 20
Ellen Nordseth Helsefagarbeider 74 16 94 20
Heidi Dybvad Sykepleier 74 16 94 22
Tone Lyngås Hjelpepleier 74 16 94 22
Marthe Gåsvær Sykepleier 74 16 94 23
Martha Gebre-Mariam Helsefagarbeider 74 16 94 23
Ina Waagø Assistent 74 16 94 23
Roaidah Al-Jubori Hjelpepleier 74 16 94 23
Ellinor Antonsen Hjelpepleier 74 16 94 23
Jenny Nilsen Hjelpepleier 74 16 94 23
Marita Rokne Sykepleier 74 16 94 25
Torill Audrey Strugstad Tjenesteenhetsleder 74 16 94 46 959 85 894
Heidi Skaufel Kilskar Spes.Ped.førskolelærer 74 16 97 78
Jadwiga Kulakowski Lege 74 17 09 90
Jan Kulakowski Lege 74 17 09 90
skole Steinkjer 74 17 10 50
Gunn Bjørnes Adjunkt 74 17 10 50
Randi Hepsø Adjunkt 74 17 10 50
May Britt Letnes Lærer 74 17 10 50
Maj-Brit Mandal Adjunkt 74 17 10 50
Rolf Jonny Sundkøien Adjunkt 74 17 10 50
Grete Øverkil Adjunkt 74 17 10 50
Siv Anita Bilstad adjunkt 74 17 10 50
Gunn Berit Berg Bostadløkken Barne og ungdomsmedarbeider 74 17 10 50
Unni Kolstad Assistent 74 17 10 50
Aud Skotvold Aas Assistent 74 17 10 50
Molly Eriksen Assistent 74 17 10 50
Knut Ivar Aalberg Adjunkt 74 17 10 50
Sigrid Ishol Adjunkt 74 17 10 50 474 74 634
Bjørn Martin Saur Lærer 74 17 10 50
Merethe Hofstad lærer 74 17 10 50
Nils Arnesen Adjunkt 74 17 10 50
Heidi Aalberg Assistent 74 17 10 50
Eli Kristin Rognan Lærer 74 17 10 50
Styrkar Settemsdal Lærer 74 17 10 50
Kari Anita Bjørdal Adjunkt 74 17 10 50
Bente Storli Miljøterapeut 74 17 10 50
Unni Sundfær Sekretær 74 17 10 50 479 79 970
Roar Stornes Adjunkt 74 17 10 50
Aslaug Soldal Adjunkt 74 17 10 50
Mads Andreas Lindgren Fagarbeider 74 17 10 50
Lisa mari Reitan Vikar 74 17 10 50
Katrine Storli Adjunkt 74 17 10 50
Hilde Kristin Aalberg Adjunkt 74 17 10 50
Knut Johan Monkan Adjunkt 74 17 10 50
Linn-Hege Hagerup Nilssen Lærer 74 17 10 50
Beate Hammer Adjunkt 74 17 10 50
Mona Helen Dragland Adjunkt 74 17 10 50
Irene K. Dahl Adjunkt 74 17 10 50
Mari Oksdøl Sørmeland Adjunkt 74 17 10 50
Ann Turid Gangstad Holmen Adjunkt 74 17 10 50
Robert Kristensen Adjunkt 74 17 10 50
Hanne Line Teigen Adjunkt 74 17 10 50
Trine Gulli Rones Miljøterapeut 74 17 10 50
Evelyn Fjerstad Barne og ungdomsmedarbeider 74 17 10 50
Rita Hognes Off.godkjent Sykepleier 74 17 11 00
Rita Elin Kleven Off.godkjent Sykepleier 74 17 11 00
Hild Anita Pettersen hjelpepleier 74 17 11 00
Aase Rygg Hjelpepleier 74 17 11 00
Tanja Røstum Off.godkjent Sykepleier 74 17 11 00
Bente Austeng Omsorgsarbeider 74 17 11 00
Wenche Ertsås Aalberg Renholder 74 17 11 00
Eva Røstadsand Sykepleier / Merkantil 74 17 11 00
Ingrid Lill Kolset hjelpepleier 74 17 11 00
Annfrid Brandtzæg Schei hjelpepleier 74 17 11 00
Nina Storli sykepleier 74 17 11 00
Eva Anette Saugestad Hjelpepleier 74 17 11 00
Birgitte Opheim Hjelpepleier 74 17 11 00
Sara Johansen Skjevik Assistent 74 17 11 00
Joar Nilsen Omsorgsarbeider 74 17 11 00
Hege Anita Andersen Sykepleier 74 17 11 00
May Britt Skogan Alstad Aktivitør 74 17 11 13 930 16 984
Hamrum Aktivitetavd. 74 17 11 13
Ove Asgeir Aune Lege 74 17 12 10
Odd Erik Karlsen Lege 74 17 12 10
Kristin Gisvold Stokke Lege 74 17 12 10
Mona Lise Walmsley Psykiatrisk Hjelpepleier 74 17 12 80 468 03 574
Mona Dahl Assistent 74 17 12 80
Sidsel Krogstad Assistent 74 17 12 80
Eva Solstad Assistent 74 17 12 80
Gerd Sund Hjelpepleier 74 17 12 80
Linda Skjæran Omsorgsarbeider 74 17 12 80
Unni Schei Fagarbeider 74 17 12 80
Elisabeth Hollås Assistent 74 17 12 80
Nina M Kulsli Assistent 74 17 12 80
Gunn Høgholen Kvaal Aktivitør 74 17 12 84 459 77 395
Ungdomsskole Egge 74 17 13 00
Kari Anne Simonsen Adjunkt 74 17 13 00
Åshild Kvaløsæther Assistent 74 17 13 00
Anne Bragstad Assistent 74 17 13 00
Tor Arne Garnvik Lærer 74 17 13 00
Margaret Langås Adjunkt 74 17 13 00
Kjærsti Vekseth Sakshaug Adjunkt 74 17 13 00
Sigmund Holstad Adjunkt 74 17 13 00 970 89 333
Marit Karlsen Adjunkt 74 17 13 00
Beate Haugmo Berg Assistent 74 17 13 00
Kim Rune Holmvik Adjunkt 74 17 13 00