På bildet fra høyre: Steinar Aurstad, Tore Hollås, Atle Hovd og Bengt Wikestad. Kristine Svendsen delte ut fagbrevene.

Disse 4 som mottok sitt fagbrev på Samfunnshuset onsdag 6. mars, representerer en bemanning som kan forsikre innbyggerne i Steinkjer om at avfallet blir håndtert på en miljømessig god måte.

96,5% av alt avfallet tas i bruk som gjenvinnbar ressurs i en eller annen form, så vi minner om at riktig sortering er viktig.
 

Ester Stølan
tjenesteenhetsleder renovasjon