Mange personer med utviklingshemming går med helseplager som ikke blir oppdaget og derfor ikke behandlet. Ved å gjennomføre opplæringen får man økt kunnskap og oppmerksomhet om disse forholdene.

Samlingene ble ledet av tjenesteenhetsleder for boliger med funksjonshemmede Marthe Solnes Persgård. Deltakerne ga tilbakemeldinger på at dette var en ny og spennende måte å lære på.

Opplæringsprogrammet er laget av NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming).

Les mer om opplæringen på NAKU's sin nettside