Kommunen får i tilfelle fortsatt streik redusert bemanning fra arbeidsdagens start onsdag

Kommunens sentralbord vil ha redusert bemanning.
Antall saksbehandlere vil være redusert.
Skoler og barnehager vil kontinuerlig vurdere om de kan holde helt eller delvis åpent. Renhold og antall voksne tilstede vil være utslagsgivende for hvorvidt skolen eller barnehagen kan holdes åpen.

 Se: http://www.t-a.no/nyheter/article3148825.ece

Det vil i morgen tirsdag 5. juni bli lagt ut mer detaljert informasjon.