Anne Berit Lein er født i 1968 og er fra Brandsegg i Ogndal.  Hun ble første gang valgt inn i kommunestyret i Steinkjer i 2007, og har sittet i formannskapet siden det.  Hun var gruppeleder for Senterpartiet fra 2007-2019.

Lein er utdannet jordskiftekandidat fra Norges Landbrukshøgskole, senere UMB, med hovedkurs i regional planlegging. Etter studietiden jobbet hun 6 år i Statens vegvesen, først ved vegkontoret i Østfold og så i Vegdirektoratet, ved stamvegkontoret. I 1998 flyttet Lein tilbake til Steinkjer, og til jobb hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen. Hun var her plankoordinator fram til fylkessammenslåingen, og i 2016-2017 også fungerende assisterende landbruksdirektør. Etter sammenslåingen til Fylkesmannen i Trøndelag har Lein være seniorrådgiver ved Landbruksavdelingen.

Bjørn Arild Gram ble ved valget i 2019 valgt til ordfører for sin 4. periode. Gram ble 12.02.2020 valgt til leder i KS (Kommunesektorens organisasjon) i Norge, og har søkt fritak som ordfører fra 16.03.20.

I kommunestyret 16.03.20 ble Anne Berit Lein valgt som ordfører i Steinkjer kommune.