Dette er et av de eldste husene i Steinkjer. I dette huset i Gamle Kongeveg nummer 56 bodde, og drev, Anna Kammen sitt virke. Hun var landskjent for å kunne helbrede sykdommer med mystiske salver og andre ting. Les mer informasjon i denne artikkelen i Steinkjer-Avisa   

Anna kammens hus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Maiken Lien Jørgensen