Gravearbeidene starter ved disse 2 punktene, og vil forflytte seg innover i Grensevegen og Bergvegen etter hvert.

Movegen vil være åpen for trafikk gjennom Grensevegen.

 

Åsmund Melgård
Ingeniør
Vann og avløp