Steinkjer kommune starter veg-, vann- og avløpsarbeider i Ølvegata/Kvennavikgata på Nordsia uke 39/40.  I den forbindelse åpnes tunnelen under jernbanen i Gamle Kongeveg for personbiltrafikk, mens at Kvennavikgata åpnes for trafikk i begge retninger til Kongens gate.

Renovasjonscontainere øst for jernbanen i Gamle Kongeveg flyttes på motsatt side av jernbanen, mens at nedgravd renovasjonsordning på Rosenvinges plass opprettholdes som før.

Arbeid vil pågå i Ølvegata frem til jul, men Kvennavikgata mm. utføres senere.  Anlegget vil være ferdig med asfalterte gater, gatelys etc. til juli 2021.


Enhet utbygging