Mandag starter Steinkjer kommune et separeringsprosjekt i Steinvegen og Trøavegen og entreprenør er Farbu & Gausen.

Ledningsnett vil bli oppgradert, og avløp og overvann vil bli separert. Prosjektet innebærer også en oppgradering av veg, gangfelt og gatebelysning (asfaltering og kantstein). Anleggsarbeid starter i krysset ved Bergvegen, og videre fortsettelse i Steinvegen og Trøavegen.

Ferdigstillelse av hele anlegget stimeres ferdig juni 2022. Berørte eiendommer vil få alternative fremkomstmåter de dagene vegen er ufremkommelig.