Det er dype grøfter som må graves og det forventes at Svedjanvegen vil bli helt stengt i store deler av anleggsperioden. Det vil da bli skiltet omkjøring om Otto Sverdrups veg. Bergvegen skal ikke brukes som omkjøringsveg. Den er ikke egnet til dette og det skal også her skiftes vann- og avløpsledninger.

Svedjanvegen skal også opprustes med kantstein, asfalt, nye sluker og gatelys.

Ledningsarbeidet er forventet ferdigstilt 1.oktober, mens vegarbeidet foruten kantstein og asfalt er ventet ferdig i midten av oktober. Setting av kantstein og legging av asfalt gjøres neste år, innen 15.juni.

Berørte beboere vil bli invitert til informasjonsmøte med entreprenøren etter oppstart.

Ved spørsmål, ta kontakt med Linn Mari Forfod på tlf. 74 16 90 74 eller epost linn.mari.forfod@steinkjer.kommune.no