Klikk på bildet for å se kartet i større format.  

Arbeidet vil pågå f.o.m. uke 35 og fram til oktober 2018. Arbeidet vil medføre stengte veier og det vil bli varslet og skiltet omkjøring der dette gjelder. Varslingen vil skje via SMS til berørte beboere.

Det må påregnes anleggstrafikk i hele perioden frem til oktober 2018, og det henstilles til alle trafikkanter å vise hensyn.

Se mer informasjon på enhet utbygging sin informasjonsside.


Gater det skal graves i:

  • Svedjanvegen

  • Steinvegen (1-6)

  • Trøavegen

  • Einervegen

  • Reinavegen

  • Movegen

  • Bergvegen (opprustes i 2018)

  • Grensevegen (opprustes i 2018)

 

Enhet utbygging