Anleggsarbeidet vil vare til ca. medio september 2018. Kirkegata vil bli stengt fra krysset ved Parkgata i anleggsperioden. Det vil bli sendt ut varsel ved planlagt vannavstengning 1 dag i forveien.

De som blir uten vann i lengre tidsrom vil få midlertidig vannforsyning. Det er entreprenør Odd Einar Kne AS som skal utføre jobben. Kommunen har engasjert HR Prosjekt AS, representert av Alf Morten Ørtugen, til byggeledelse.

Kontaktperson i anleggstiden er Alf Morten Ørtugen, tlf. 41 23 72 23.

 

Enhet utbygging