– Dette gleder jeg meg veldig til! Jeg er ydmyk og takknemlig over å har fått denne jobben, spesielt med tanke på at det var mange andre gode kandidater, sier Østby.

Da stillingen ble utlyst i januar, var det med ønske om å få på plass en person som kunne videreutvikle arrangementsbyen Steinkjer, med mål om å få flere arrangement til Steinkjerregionen. Det kom inn hele 30 søknader.

– Jeg synes det er helt genialt at Steinkjer i det hele tatt kom opp med ideen til en slik stilling. Det viser at kommunen er i forkant og har stor vilje for å satse der det er behov, sier Østby.

Arrangementsjegeren blir en del av Attraktivitets- og omdømmeprosjektet i Steinkjer kommune, og stillingen skal i hovedsak finansieres med prosjektmidler derfra. I tillegg bidrar Steinkjer Næringsforum med 20 prosent av lønna, og Østby vil primært jobbe sammen med daglig leder Kirsti B. Arntsen når hun tiltrer for fullt i juni.

Den nye arrangementsjegeren mener allerede at Steinkjer har gode forutsetninger for at hun skal lykkes i nyjobben:

– Steinkjer har et fantastisk potensiale for videreutvikling innen arrangement ettersom det allerede skjer så mye her. I starten tenker jeg at jeg skal gjøre meg godt kjent med miljøene som finnes i kommunen, bidra til å sette ting i system og forhåpentligvis være en døråpner ut mot andre som vurderer Steinkjer som arrangementsarena, sier Østby.

Anita Østby har i en årrekke vært daglig leder for Norsk Revyfaglig Senter på Høylandet og jobber i dag som spesialrådgiver for Revyfestivalen. Stillingen som arrangementsjeger har en prosjektvarighet fram til 1. september 2020, men det kan være mulighet for forlengelse.

 

Vigdis Devik
Kommunikasjonsrådgiver