Lars Arild Myhr fra Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU) ledet forsamlingen gjennom tema som bedre læring og utvikling for alle barn og elever, samt hvordan organisasjonen kan forbedre sin praksis for å nå målet om at "alle skal med". Refleksjon må ligge til grunn for kunnskapsbygging i organisasjonene. Myhr sa videre at ledere skal forvente høyt pedagogisk refleksjonsnivå hos sine ansatte knyttet til begrunnelse av praksis. Barnehager og skoler må være bevisste på at de skal utgjøre en forskjell for barn og unge.

Fagdagen var oppfølging av kommunens strategi for å redusere spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole og samtidig et nyttig bidrag i arbeidet med ny, felles kommunedelplan for barnehager og skoler som er under utarbeidelse.