Steinkjer kommune er blant aktørene som bidrar aktivt til innholdet.

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner samlet 14. juni erfarne sosiale entreprenører, gründere, kommuner, statlige virksomhreter og forskere til en dislogsamling om nye måter offentlig sektor kan samarbeide med kreative og nyskapende mennesker og vikksomheter. Steinkjer kommune og den Steinkjerbaserte sosiale entreprenøren Noen AS blant de inviterte. Departementet ønsket inspirerende historier om hva det er mulig å få til, og konkrete oppskrifter på hvordan man går fram. Innspillene tas med i videre arbeid med en kokebok, som skal stimulere til nye samarbeideformer mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

Se kort video fra dialogsamlingen her

Oppsummering fra hele dialogsamlingen kan du se på departementets blogg.

Departementet vil bruke bloggen i den videre utviklingen av kokeboka. Der vil de dele innhold/ tekst osv. for kommentarer og innspill ut over høsten. Vi oppfordrer alle som vil gi egne innspill, eller lese mer om dette arbeidet til å følge med på bloggen