I forbindelse med bolystprosjektet åpen lys og glad 50-årsmarkeiring av Steinkjer som storkommune er er følgende aktiviteter i startfasen:

  • Opprettelse av #mittsteinkjer på Instagram 
  • Utdeling av bodyer til alle nyfødte fra og med juli (se bildet)
  • Ny kortfilm som lages i disse dager og som skal vise hva Steinkjer har å by på (kommer tilbake til lanseringsdato). Den skal også hete #mittsteinkjer.

Body-liten.jpg

Bolystprosjektet - hva er det?
Bolystprosjektets mål er at Steinkjer skal framstå som et attraktivt bysentrum med sterke grendesentra omkring – en bygdeby – hvor unge voksne ønsker å bo, flytte til og etablere seg. Samtidig skal det kartlegges hvordan innbyggerne opplever det å bo i kommunen og si hva vi er stolt over i Steinkjer.

Instagram – hva er det?
Instagram er en applikasjon som gjør det enkelt å dele bilder med andre via smarttelefoner, nettbrett mm. Med Instagram deler du bilder med dine venner eller følgere. Dette blir på samme måte som statusoppdateringer/tekst/bilder i andre sosiale medier. Vær bevisst på hvilke bilder du legger ut og spesielt der det er personer med.