Det var Ragnhild Vanebo som leste dikt, John Pål Inderberg og Erling Aksdal tilførte dikta musikk som delvis var laga og delvis improviserte. John Pål, Ragnhild og Erling gav oss ei forestilling av de sjeldne. En del pårørende hadde benyttet anledningen til å være sammen med sine denne formiddagen. Det gjør stunda ekstra verdifull for de som bor på Sykehjemmet.  Aktivitørene la til rette i forkant og serverte formiddagskaffe til alle som ønsket når forestillingen var over.

Tusen takk til Ragnhild Vanebo, John Pål Inderberg og Erling Aksdal for den fine gaven dere gav oss.

Mari Skjetne