Kontaktinformasjon


  HJEMMETJENESTEN NORD

  Hjemmetjenesten seksjon Beitstad /
  Beitstad eldresenter

  Tlf: 74160700 / 40421177
  Vakttlf: 90751488
  - Seksjonsleder: Unn Mari Olsen  Tlf. 47696715      
  Adr: Hågenmelen 5, 7730 Beitstad

  Hjemmetjenesten seksjon Kvam /
  Kvam eldresenter

  Tlf: 47473200
  Vakttlf.  96946841
  - Seksjonsleder: Randi Wæhre
  Tlf. 47696714
  Adr: Krikanveien 3, 7732 Steinkjer

  Hjemmetjenesten seksjon Egge /     
  Teigen / Tunet bofellesskap

  - Hjemmesykepleie - vakttlf. 95122179
  - Teigen - vakttlf. 48956688
  - Tunet - vakttlf. 45612405  
  Adr: Kvamskroken 1, 7715 Steinkjer
  - Seksjonsleder hjemmesykepleien:
    Oddveig Kjeldseth, tlf 47793722
  - Seksjonsleder Teigen/Tunet :
    Inger Grete Nordseth,  tlf 47793677

  Enhetsleder: Torill Strugstad
  e-mail:       
  torill.strugstad@steinkjer.kommune.no
  Kontor: Steinkjer sykehjem:
  Tlf : 95985894
  Adr: Seilmakergt 4, 7725 Steinkjer


  SYKEHJEM 

 Steinkjer sykehjem:
   - Merkantil:
     Anne Lise Myrslo, tlf. 98903497
     Hverdager unntatt onsd. kl 08.00 -13.00
 
 Steinkjer sykehjem 1. etg:
   - Seksjonsleder:
     Bente Westvik Volden, tlf.98903494

   Avdeling Furukroken, tlf. 98903507
   Avdeling Trana, tlf. 98903506
   Avdeling Jakob, tlf. 98903505
   Avdeling Raudåsen, tlf. 98903504

 Steinkjer sykehjem 2. etg:
  -Seksjonsleder:
  Brit MarieWerstad tlf.98903495 

  Avdeling Kvennavika, tlf. 98903501
  Avdeling Ølve, tlf. 98903502
  Avdeling Fredrikke, tlf. 98903503

  Steinkjer sykehjem vaskeri, tlf. 98903498
  Steinkjer sykehjem kjøkken, tlf. 98903499

 Stod sykehjem: 
  - Seksjonsleder:
  Ann Irene Baardvik , tlf. 98903513
  Adr: Smibekkveien 22, 7717 Steinkjer

  Avdeling Bøla, tlf. 98903512
  Avdeling Boffen, tlf. 98903509
  Kjøkken, tlf. 98903508

 Egge Helsetun
 (somatisk avd /Gluggen):

  -Kontaktperson:
   Brit Eli Holan Nordal, tlf. Tlf: 97747050
   Adr. Markav. 1, 7715 Steinkjer
  -Merkantil:
  Synnøve Nordgård Berg, tlf. 40402508
  tirdag og torsdag kl. 08.00-13.00

  -Somatisk:
  Avdeling Lilla, tlf. 40402519
  Avdeling Orange, tlf. 40402523
  Avdelingstelefon, tlf. 40402527

  -Gluggen:
  Avdeling Gluggen 1.etg, tlf. 40402501
  Avdeling Gluggen 2.etg, tlf. 40402504

                      
 Enhetsleder: Brit Eli Holan Nordal
  e-mail:
  brit.eli.holan.nordal@steinkjer.kommune.no
  Tlf: 97747050
  Adr: Seilmakergt.4, 7725 Steinkjer


  NATTPATRULJEN
  Vakttelefon:
  Kl 22.00 - kl 08.00 tlf. 46426787  

 
 

  HJEMMETJENESTEN SØR

  Hjemmesykepleien Sentrum:
  Vakttlf. kl 14.30 - 22.00: 95122216 / 95122217
  Nattpatruljen kl 22.00 - 08.00: tlf. 46426787
  Adr: Seilmakergt.4, 7725 Steinkjer
  - Seksjonsleder: Ørjan Nicolaysen
    Tlf:  41501857 (kl 08.00 - 14.30)
  - Seksjonsleder: Anne Britt Myhr
    Tlf. 40021894 (kl 08.00 - 14.30)

  Steinkjer eldresenter
  Tlf. 48887550
  Hjemmehjelp i Sentrum:
  - Seksjonsleder: Ellen Følstad, tlf.40408754
  Adr: Svein Jarls gt. 23, 7713 Steinkjer

  Hjemmetjenesten Sparbu
  Tlf: 74171100 / 47977720
  Vakttlf. 97721898
  - Seksjonsleder: Jorid S. Pedersen
    Tlf. 41656715
  Adr.: Hamrum eldresenter, Asplunden 22, 
  7710 Sparbu

  Guldbergaunet bosenter: 
  1.etg: Telefon 98900870
   - Seksjonsleder: Hege Grande 
     Tlf: 98900871
  2.etg: Telefon 98900869
  - Seksjonsleder: Anne-Beth Hallstrøm
    Tlf: 40033145
  Adr: Moveien 21, 7716 Steinkjer

  Enhetsleder: Laila Steinmo
  e-mail:
  laila.steinmo@steinkjer.kommune.no 
  Kontor: Steinkjer sykehjem:
  Tlf:  90570264
  Adr: Seilmakergt.4, 7725 Steinkjer


  BO OG HABILITERING
  (Tidligere boliger for funksjonshemmede)

 
  Fergeland
  Tlf: 45973904
  - Seksjonsleder: Mona Alstad, tlf. 40029280
  Adr: Fergeland 70, 7718 Steinkjer

  Lundflata
 
Lundsengvegen 101 - tlf: 47973025
  Lundsengvegen 105 - tlf:47973728
  Lundsenget Bofellesskap - tlf:47976945
  - Seksjonsleder: Pål Nonstad, tlf. 45974451
  Adr: Sjøvollvegen 6, 7724 Steinkjer

  Sentrum
  Gamle Kongevei - tlf: 96942793
  Rønninggården - tlf: 96942792
  - Seksjonsleder: Marianne   Haugseth, tlf. 96942791    
  Adr: Bogavegen 2A , 7725 Steinkjer 

  Slalåmsvingen
   Slalåmsvingen 35 - tlf: 96943135
   Slalåmsvingen 55 - tlf:96943136
   - Seksjonsleder: Bjørg Sissel Benan,
     tlf: 40437318
  Adr: Slalåmsvingen 35, 7724 Steinkjer

  Skjeftelia / Strandvegen
  Skjeftelia bofellesskap - tlf: 91694619
  Strandvegen - tlf: 95840576
   - Seksjonsleder: Bjarne Ellingsen, tlf. 99094631
  Adr: Strandvegen 30, 7713 Steinkjer

 Enhetsleder: Marthe Solnes Persgård
  e-mail:
  marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no  
  Kontor: Steinkjer sykehjem, Seilmakergt 4
  Tlf:  99694788