Kontaktinformasjon

FORVALTNINGSKONTOR OG KOORORDINERENDE ENHET

Adm. rådhuset, tlf. 489 99 330, mail: tildelingskontoret@steinkjer.kommune.no

Enhetsleder Solveig Kleven, tlf. 934 35 261, solveig.kleven@steinkjer.kommune.no

NAV INN-TRØNDELAG

DMS INN-TRØNDELAG

HJEMMETJENESTEN

Sektorleder Torill Strugstad 959 85 894 torill.strugstad@steinkjer.kommune.no 

  Beitstad bosenter
  Adr: Hågenmelen 5, 7730 Beitstad
  Tlf: 741 60 700 / 404 21  177
  Tlf: 907 51 488
  Enhetsleder: Ingrid Wæhre, tlf 476 96 715
  ingrid.waehre@steinkjer.kommune.no     
  Fagkoor. Tove Karin Nilsen, tlf. 741 60 700

  Kvam bosenter
  Adr: Krikanveien 3, 7732 Steinkjer
  Tlf 474 73 200
  Hjemmesykepleie tlf  969 46 841
  Enhetsleder Randi Wæhre, tlf  47696714
  randi.astrid.waehre@steinkjer.kommune.no
 
  Egge bosenter
  Adr: Kvamskroken 1, 7715 Steinkjer
  Hjemmesykepleie tlf. 95122179
  Teigen tlf. 489 56 688
  Tunet tlf. 456 12 405  
  Enhetsleder Unn Mari Olsen, tlf. 477 93 677
  unn.mari.olsen@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor: Oddveig Kjeldset, tlf 477 93 722

  Sparbu bosenter
  Adr. Asplunden 22 7710 Sparbu
  Tlf: 479 77 720
  Vakttlf. 977 21 898
  Enhetsleder: Jorid S. Pedersen, tlf. 416 56 715
  jorid.skavhaug.pedersen@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor. Ørjan Nikolaisen, tlf. 940 15 703

  Hjemmesykepleien Sentrum:
  Nord: Vakttlf. dag og kveld kl. 07.30 - 22.00: 951 22 217
  Sør:   Vakttlf. dag og kveld kl. 07.30 - 22.00: 951 22 216
  Nattpatruljen kl 21.45 - 08.00: tlf. 464 26 787
  Enhetsleder: Inger Grete Nordseth tlf. 415 01 857
  inger.grete.k.nordseth@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor: Anne Britt Myhr Tlf. 400 21 894 (kl 08.00 - 14.30)

  Steinkjer bosenter
  Tlf. 48887550
  Hjemmehjelp i Sentrum
  Adr: Svein Jarls gt. 23, 7713 Steinkjer
  Enhetsleder: Iren Myklebust tlf.48887550
  iren.myklebust@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor: Karianne Eriksen tlf. 48887550
 
  Guldbergaunet bosenter
  Adr: Moveien 21, 7716 Steinkjer
  1.etg: Tlf.  989 00  870
  Enhetsleder: Hege Grande, tlf. 989 00 871
  2.etg: Tlf.  989 00 869
  Enhetsleder: Anne-Beth Hallstrøm, tlf. 400 33 145
  anne-beth.L.hallstrom@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor. Ellen Følstad
 
 Verran hjemmetjeneste
 
Sandbakken 1, 7790 Malm
 Tlf. 982 53 456 / 982 53 460
 Enhetsleder Lisbeth Melhus, tlf.410 95 000
 lisbeth.melhus@steinkjer.kommune.no
 Fagkoor. Solveig Løvli, tlf. 474 75 944

INSTITUSJON OG REHABILITERING

Sektorleder Brit Eli H. Nordal tlf. 97747050 brit.eli.holan.nordal@steinkjer.kommune.no 

 Steinkjer sykehjem:
  Merkantil:
  Anne Lise Myrslo, tlf. 989 03 497
  Hverdager unntatt onsd. kl 08.00 -13.00
  Fagkoor. Ann Baardvik
 
 Steinkjer sykehjem 1. etg:

  Enhetsleder Bente Westvik Volden, tlf.989 03 494
  bente.westvik.volden@steinkjer.kommune.no
  Avdeling Furukroken, tlf. 989 03 507
  Avdeling Trana, tlf. 989 03 506
  Avdeling Jakob, tlf. 989 03 505
  Avdeling Raudåsen, tlf. 989 03 504

 Steinkjer sykehjem 2. etg:
  Enhetsleder Laila Steinmo, tlf.905 70 264
  laila.steinmo@steinkjer.kommune.no
  Avdeling Kvennavika, tlf. 989 03 501
  Avdeling Ølve, tlf. 989 03 502
  Avdeling Fredrikke, tlf. 989 03 503
  Steinkjer sykehjem vaskeri, tlf. 989 03 498
  Steinkjer sykehjem kjøkken, tlf. 989 03 499

 Stod sykehjem: 
  Adr: Smibekkveien 22, 7717 Steinkjer
  Enhetsleder Veronica A. Westrum tlf. 989 03 513
  veronica.anker.westrum@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor. Anne Grete Høy tlf.
  Avdeling Bøla, tlf. 989 03 512
  Avdeling Boffen, tlf. 989 03 509
  Kjøkken, tlf. 989 03 508                
 

 Egge Helsetun
 Adr. Markav. 1, 7715 Steinkjer tlf 404 02 527
 Enhetsleder Brit Marie Werstad, tlf: 404 02 498
 brit.marie.werstad@steinkjer.kommune.no
 Fagkoor. Solveig Laursen, tlf. 404 02 527
 Somatisk avdeling, tlf. 404 02 519
 
 Gluggen bofellesskap
 1.etg tlf. 404 02 501
 2.etg tlf. 404 02 504 

 Malm sykehjem
 Adr. Sandbakken 1, 7790 Malm
 Tlf. 982 53 462
 Enhetsleder Tove Sagnes, tlf 982 53 468
 tove.sagnes@steinkjer.kommune.no
 Fagkoor. Lene Voldset, tlf. 474 75 948
 Vaktrom, tlf. 982 53 467

 Steinkjer rehabilitering
 Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
 Enhetsleder Marit Strugstad, tlf. 906 91 038
 marit.strugstad@steinkjer.kommune.no
 Fagansvarlig Anne Elise Berg, tlf. 476 95 829
 Vakttelefon sengepost, tlf. 479 71 160
 Dagrehabilitering, tlf. 479 71 159
 Logoped, tlf 974 80 376
 Støtte- og fritidskontakt,  tlf. 951 73 484
 Kreftsykepleier, tlf. 489 44 504
 Hjelpemiddeltekniker, tlf. 919 10 422
 Frisklivssentral, tlf. 474 71 213

HABILITERING OG LEGETJENESTER

Sektorleder Marthe Solnes Persgård tlf.996 94 788, marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no

Rønninggården
Enhetsleder Marianne Haugseth, tlf. 969 42 791 
marianne.haugseth@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Hege Anita Andersen, tlf. 969 42 792 
Rønninggården, tlf. 969 42 792
Gamle Kongeveg, 969 42 793
Strandvegen, 958 40 576

Slalåmsvingen
Enhetsleder Bjørg Sissel Benan, tlf. 404 37 318
bjorg.sissel.benan@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Lars Lervik
Slalåmsvingen 35, tlf. 969 43 135
Slalåmsvingen 55, tlf. 969 43 136

Fergeland
Enhetsleder Mona Alstad, tlf. 400 29 280
mona.alstad@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Pål Nonstad, tlf. 482 81 388
Vaktrom, tlf. 489 99 240

Mestring og oppfølging
Enhetsleder Bjørn Atle Blengsli, tlf. 924 52 378
bjorn.atle.blengsli@steinkjer.kommune.no
Fagansv. rus Hanne Våg, tlf. 464 29 442
Fagansv. rehab/kvali. Siri Ballo, tlf. 482 37 866 
Rune Morten Lorvik psyk.vernepl., tlf. 947 84 769
Ellin Rennan psyk.spl., tlf. 464 30 150
Trude Ringseth psyk.spl., tlf. 464 29 869
Hjelpemidler Steinar Kjøraas, 950 56 649

Svedjan
Enhetsleder Bjarne S. Ellingsen, tlf. 990 94 631
bjarne.ellingsen@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Randi Sofie Eek
Fagkoord. Per Øisten Øien
Skjeftelia, tlf. 916 94 61

Lundflata
Enhetsleder Hanne Skjeflo Skar, tlf 459 74 451
hanne.skjeflo.skar@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Ann Kristin R. Skjetne, tlf. 479 73 025
Lundsengvegen 105, tlf. 479 73 728
Lundsengvegen 101, 479 73 025
Lundsenget bofellesskap, tlf. 479 76 945

Haugen
Enhetsleder Iren Opdahl, tlf. 982 53 464
iren.opdahl@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Randi Molde, tlf. 982 53 447

Legevakt og legetjenester
Enhetsleder Karin Grøttum, tlf. 928 39 575
karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no
Fagkoordinator Anne Kathrine Hatling

Legekontorene - se egen oversikt her