Hva er administrasjonssenteret?
Steinkjer er administrasjonssenter i Trøndelag. Her finner du Trøndelag Fylkeskommunes rådmannsfunksjon og hovedsetet for Fylkesmannen i Trøndelag.

Steinkjerregionen, med utgangspunkt i å være vertskap for fylkeskommune og fylkesmann i Trøndelag, fortsetter å bygge et sterkt fagmiljø, og er attraktiv for både offentlige og private arbeidsplasser.

Vi ønsker alle velkommen til Steinkjer - åpen, lys og glad!


Hva skjer videre i administrasjonssenteret Steinkjer?

  • Nord universitet, studiested Steinkjer, har innovasjonscampus under bygging.
    Se universitetets nettside 

  • Nav Trøndelags hovedkontor flyttes til Steinkjer.

  • 30 årsverk fra Landbruksdirektoratet skal etableres i Steinkjer

Et administrasjonssenter i utvikling
Å være administrasjonssenter er en oppgave vi i Steinkjer har tatt fatt på med stor entusiasme. Jobben med å gjøre oss enda mer attraktive, både for arbeidsplasser og innbyggere, pågår fortløpende. Som en del av dette arbeidet, er det igangsatt et Attraktivitets- og omdømmeprosjekt, "Åpen, lys og glad", som jobber bredt med å gjøre Steinkjer enda mer attraktiv å bo og jobbe i.

Vil du lese mer om prosjektet?
Se mer informasjon og videoen hvor prosjektleder Susanne Bratli presenterer prosjektet.