Denne uka flyttet de to ovennevnte enhetene fra Rønninggården til rådhuset.

De er å treffe i 5.etasje, men kontakt servicetorget hvis dere møter opp for å snakke med noen, slik at de kan sjekke hvem som er tilstede.