Parkeringstillatelsen blir registrert mot kjøretøyets registreringsnummer, og fysiske oblat/kort skal ikke brukes. Dette vil være enklere både for den som skal parkere og med hensyn til kontroll.

Du kan via kommunens hjemmeside registrere deg og gå inn på MinSideParkering hvor du kan søke, administrere og betale dine parkeringsavtaler/årskort. Nå er programmet klart til å tas i bruk. 

Til MinSideParkering.

Programmet vil ligge fast under Selvbetjeneing på framsiden av kommunens hjemmeside. Det vil også være mulig å få hjelp på kommunens servicetorg for registrering og kjøp på MinSideParkering.


Årskort og månedskort gir et rimeligere og enklere tilbud til de som må parkere ofte i sentrum. Fra 2018 vil vi kunne tilby følgende årskort/månedskort:


Parkering sentrum:
 

Årskort -  kr 4465,-.

Vi tilbyr nå bare en type årskort som er gyldig kun på langtidsplassene:
Amfi, Sneppen, Teleplassen, Steinkjersannan, Måsøra, Brannstasjonen og Rosenvinge.  Se kartet.

Dette årskortet kan være aktivt for kun en bil. Har du to biler er det mulig å svitsje mellom disse, dette gjøres på «MinSide». Foreløpig er dette mulig kun fra PC, men i løpet av første kvartal vil det komme en applikasjon som gjør det mulig å ordne dette via mobilen.

Månedskort – kr 608,-.

Månedskortet gjelder på de samme parkeringsområdene som årskortet.

Også dette kortet kan være aktivt kun for en bil. På MinSideParkeing er det mulig å aktivisere kortet for eventuell bil nummer 2.


På skistadion tilbys to typer årskort:

  • Ski-1 som kan være aktivt for kun en bil - Pris kr 530,-. På MinSideParkering er det mulig å aktivisere kortet for eventuell bil nummer 2.
     
  • Ski-2 som kan være aktivt for to biler innen samme husstand - Pris kr 795,-

Det vil ikke være mulig å selv endre registreringsnummer for dette kortet.


Parkering Hoøya og Paradisbukta:


Årskort kr 400,-.

Vi innfører nå også årskort for Hoøya/Paradisbukta.
Dette kortet kan være aktivt kun for en bil. På MinSideParkering er det mulig å aktivisere kortet for eventuell bil nummer 2.


Fordeler med elektronisk parkering

  • Fleksibelt, kan tilpasses kundens behov.

  • Ikke nødvendig med fysisk oblat/p-kort og dermed ingen risiko for at kortet er avglemt eller ikke ligger synlig for kontroll.

  • Du kan kjøpe parkering via pc, nettbrett eller mobil (egen app-løsning kommer i løpet av 1. kvartal)

  • Full sporbarhet og oversikt.

  • Ikke mulig å forfalske eller kopiere elektronisk tillatelse

  • Løsningen er tidsbesparende og reduserer administrasjon da alt er automatisert i systemet.