Bildet: I midten - Elisabeth Høy og Monika Pedersen fra Binde skole. Her sammen med Ole Jomaas, rektor Binde skole og Monica Mæland, Næringsminister.


På Ungt Entreprenørskap sin nettside står bl.a.
"De har brukt og utviklet Elevbedrift som undervisningsmetode igjennom mange år for 7.trinn på Binde skole. De har viser vei i bruk av elevbedrift på barneskolen ved å ha laget et godt system rundt jobbingen".


I tillegg står følgende:
"Monika Pedersen og Elisabeth Høy er tildelt prisen grunnet at de i løpet av flere skoleår har vist en systematisk jobbing, enormt engasjement, kunnskap og innsats om metoden EB. De har gitt elevene ved Binde skole i Steinkjer kommune evnen til å se mulighetene og å gjøre noe med dem.

Elevene har fått varig lærdom både i forhold til skape sin egen framtid og fungere sammen i et fellesskap. I Trøndelag snakker vi nå om "Binde-modellen" som et fantastisk eksempel på god EB kultur, systematisk jobbing og gjennomføring. UE Trøndelag gratulerer!"


Se mer informasjon på Ungt Entreprenørskap sin nettside.