Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtok 10.05.16 at to klassetrinn skal flyttes midlertidig til paviljongen på gamle Fagerheim skole fra høsten 2016.

I forbindelse med oppfølging av vedtaket inviterer leder Bente Stavrum, FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og rektor Liv Welde Vikan til et åpent møte for å informere om saken. Det vil bli gitt informasjon om prosessen, om de vedtak som er gjort og skal gjøres, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Velkommen!