Kommende tirsdag kommer våre tre plan- og arkitektteam tilbake til Steinkjer med sine foreløpige tanker og ideer om hvordan de vil løse parallelloppdraget sitt. Deretter jobber de videre fram til sluttseminar 12.mai hvor de endelige innspillene skal presenteres. 

De tre teamene som deltar i parallelloppdraget, Asplan Viak, Nordic Office of Architecture og edit atelier/Sanden+Hodnekvam/KOHT, var på et to-dagers besøk i Steinkjer 28.-29. januar hvor de ble introdusert for byen, innbyggere og politikere. På det åpne møtet den gang møtte hele 100 personer opp for å si sin mening om hvordan de vil at Steinkjer sentrum skal utformes i framtida.

Håper innbyggerne stiller opp

- Det var en helt overveldende oppslutning om parallelloppdraget i januar, så vi håper at innbyggerne ser sitt snitt i å delta på midtveisseminaret også. Denne gangen blir det spennende å se hva arkitektene har kommet fram til så langt. Vi får presentert deres foreløpige forslag, også får alle som vil komme med innspill på dem, forteller kommuneantikvar og ansvarlig for parallelloppdraget, Robert Øfsti. 

Han forklarer at hovedmålet med midtveisseminaret er å gi teamene tilbakemelding på et tidlig stadium. Hovedansvaret for dette ligger til en bredt sammensatt vurderingskomité på ni personer. 

- Men innspillene fra andre er også svært verdifulle.  Vi har derfor lagt inn denne programposten i seminaret.

Flere møtepunkt for råd og utvalgsmedlemmer

Formannskap, samtlige hovedutvalg og folkevalgte råd i Steinkjer kommune inviteres til å møte de tre teamene onsdag 4. mars kl. 08.30-10.30 i rådhussalen. Hvert team forbereder en presentasjon på inntil 30 minutter, etterfulgt av en runde med kommentarer, spørsmål og svar. Arkitetkene skal også møte ungdomsrådet og få innspill fra dem i et eget arrangement. 

- Folkevalgte og rådsmedlemmer er også hjertelig velkommen til å møte opp på det åpne møtet på kveldstid dagen før, dersom de har ønske og mulighet til det, understrekrer Øfsti.

LES MER OM PARALLELLOPPDRAGET

Her er hele programmet for midtvegsseminaret:

TIRSDAG 3. MARS

1215: Presentasjon for vurderingsgruppa. Hvert team får inntil 45 minutter. Spørsmål og svar.

1600: Møte med Ungdomsrådet på Huze, Nordsia. Pizza.

1900: Folkemøte Rådhussalen.  Åpen invitasjon.    Møteleder: Astrid Skogseth.

 

ONSDAG 4. MARS

0830 - 1030: Vurderingsgruppa møtes.  

0830 – 1030: Teamene presenterer for politikere (FS, HU, råd). Hvert team får inntil 30 minutter. Spørsmål og svar. Rådhussalen

1030 – 1145: Oppsummering innspill fra ungdom. Team, vurderingsgruppe, sekretariat.  Rådhussalen