Innbyggerne i kommunen kan sende inn spørsmål som de kan stille i kommunestyremøte.
 
I reglementet for kommunestyret står det følgende angående åpen spørretime for andre enn kommunestyrets medlemmer: 
  1. Når kommunestyret er satt, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretime i møtesalen.
  2. Alle personer bosatt i Steinkjer kan stille spørsmål. Det vil ikke bli behandlet spørsmål som er satt opp til behandling på samme møtes sakskart.
  3. Spørsmålet skal gjelde kommunale forhold.
  4. Spørsmålet skal være skriftlig innlevert til ordføreren to dager før kommunestyremøte.
  5. Ordføreren avgjør hvem som skal gi et svar i møtet, og det kan gis adgang til to korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet.