Da kan du booke deg til på en scene som vi har satt opp i gågata i Steinkjer sentrum (Svein Jarslgt., rett utenfor Pizzabakeren).

Det blir jo ingen store arrangement i sommer, og det er stor byggeaktivitet som gjør at byen kanskje kan oppleves som ugjestmild og delvis ufremkommelig. Men det er den jo ikke!

Derfor har flere samlet seg om å pynte byen slik at det blir hyggelig å ønske alle velkommen hit. Sommerfest i Steinkjer, med blant annet en åpen scene i gågata, er ett av disse tiltakene.

Bestill ditt scene-tidspunkt!

Har du lyst til å invitere til en mini-konsert, en danseforestilling, et trylleshow eller noe helt annet? Da kan du booke deg tidspunkt via Pizzabakeren Steinkjer, kontaktperson Nils Schei steinkjer@pizzabakeren.no, telefon: 472 49 060.

Ved den åpne scenen har Steinkjer kommune satt opp et strømskap slik at du kan koble opp lydanlegg eller annet utstyr du har som måtte trenge strøm. Trenger du å leie lydutstyr, så har vi lagt til rette for at du kan bestille og hente ut det via Pizzabakeren også. Det koster da kr. 500,- per gang. Scenen er finansiert via Bylab, og lydutstyr får du leid rimelig fra Scenemannen fordi det er sponset av Steinkjer kommune.

NB! Smitteverntiltak må gjennomføres

Når du booker scenetid, er du arrangementsansvarlig for din opptreden, og må forholde deg til smitteverntiltakene som er hjemlet i lovverket. Det betyr i praksis:

  • Du må informere i forkant av arrangementet, eksempelvis i annonsering, at tilskuere må registrere seg med navn og tlfnr mens de er der. Dette må også opplyses om fra scenen under arrangementet. Papir og skriveplate er tilgjengelig ved booking og du er ansvarlig til å ta vare på oversikten i 10 dager. Opplys om at listen makuleres etter 10 dager.
  • Sprit er inkludert i bookingen og tilskuere må bes sprite seg før de signerer at de er på arrangementet. 
  • Publikumsmengden kan ikke overstige 200 personer. Følg gjerne med dersom det begynner å bli en stor ansamling av folk til stede.
  • Det må både i annonsering og underveis i arrangementet oppfordres til at publikum holder min. én meters avstand. 
  • Opplys også om at personer med symptomer på akutt luftveisinformasjon ikke kan delta som publikum.
  • Les mer om smittevern under arrangement her

Legg gjerne ut ditt bidrag på www.hvaskjeristeinkjer.no slik at flere vet at du skal underholde. Husk da å informere om smittevernstiltakene. 

Hvis du ønsker bidrag til din opptreden i form av f.eks. VIPPS så er det tillat. Dette må du opplyse om selv.

Bylab og sommerfest – hva er alt dette?

Sommerfest i Steinkjer er initiert i et samarbeid mellom Steinkjer Sentrum Markedsforening, Steinkjer kommune, Bylab Steinkjer og Steinkjerbygg. AMFI, Steinkjer Næringsforum og enkeltaktører i næringslivet støtter opp om, og bidrar til å lage innhold i festen i løpet av sommeren.

Sommerfest består blant annet av trivselstiltak i Svein Jarls gate, nye bannere i Kongens gate og langs E6, pyntede trær, sykkelrebus i sentrum, studentvelkomst i august mm.

Bylab Steinkjer er på en måte Bolyst for sentrum, bare at måten vi gjør det på er gjennom eksperimentering. Vi tilrettelegger for at det kan testes ut ulike tiltak over en kort periode (for eksempel pop-up-scene i 2020, toalett på bystranda i 2019 osv.), for så å evaluere og vurdere om tiltakene bør endres, videreføres eller ikke. Steinkjer er med i et toårig arbeid om Bylab sammen med Verdal og Levanger, initiert av Nordisk ministerråd, hvor vi prøver å finne modeller og metoder for hvordan byer kan bli attraktive og bærekraftige.

Det er ikke Steinkjer kommune ved Bylab som skal forme og utføre tiltakene som testes ut, men vi tilrettelegger og evaluerer positive initiativ fra næringsliv, organisasjoner og private som kan bidra til bærekraftig byutvikling i Steinkjer. Kanskje du har en idé som du vil teste ut? Kontaktperson for Bylab Steinkjer er Astrid Skogseth.