Gjelder hver uke i følgende tidsrom:
Mandag og onsdag kl 13.00 - 14.00  

Helsesykepleier  vil være tilstede for veiing og rådgivning.