Dette er et møtested for å bli kjent med andre som har barn i samme alder, dele erfaringer, bygge sosialt nettverk og få støtte til foreldrerollen. Små barn, mammaer og pappaer kan ha stor glede av og behov for et sosialt fellesskap. 

Av smittevernhensyn deles dagen i to, og det blir forhåndspåmelding. Send SMS til tlf. 99 33 88 80 der du skriver ønsket klokkeslett og navn på deg selv og barnet. Vent på bekreftelse.

Smittevern ivaretas gjennom små grupper og hyppig vask av leker og lokaler. 

Sted: Helse- og beredskapshuset, Familiens hus, 3. etg., Seilmakergata 7725 Steinkjer
Tid:    Mandager fra kl. 09.30-11.30 og fra kl. 12.30-14.30

På grunn av plassen vi har til rådighet, og smittesituasjonen vi er i, er det plass til 3 barn pr. gruppe. 

Har du eller barnet ditt symptomer på Korona som feber, hoste eller sår hals, ber vi om at dere holder dere hjemme. Dere må være friske/symptomfrie når dere kommer hit. 

Åpen barnehage skal være et hyggelig og trygt sted og være.

VELKOMMEN!