Dette er et møtested for foreldre med små barn. Her kan du bli kjent med andre som har barn i samme alder, dele erfaringer, bygge sosialt nettverk og få støtte til foreldrerollen. Små barn, mammaer og pappaer kan ha stor glede av og behov for et sosialt fellesskap.

I åpen barnehage arrangeres jevnlige foreldreveiledningsgrupper (ICDP).

Barnehagelærer Toril, er fast å treffe og har ansvar for innholdet.

Det vil månedlig bli lagt ut et program for innhold og tema, som vil variere ut fra årstid. Ulike fagpersoner vil komme innom på besøk. 

Ved behov for mat i dette tidsrommet, kan man benytte den fine kantina på huset.

Sted: Helse- og beredskapshuset
          Familiens hus, 3. etg.
          Seilmakergata 7725 Steinkjer

Tid:    Mandager fra kl. 10 til kl. 14.

Dere er hjertelig velkommen!