De siste årene har det vært stor byggeaktivitet i sentrum og det er vedtatt flere store nye bygg og rehabilitering av gamle bygg. Økt aktivitet gir utfordringer mht økte transportbehov. Nye bygg gir ikke uten videre trivelige byrom. 

Det skal utarbeides en ny kommunedelplan for sentrum og kommunen tror at et attraktivt sentrum er avgjørende for utviklinga av Steinkjer som administrasjonsby for Trøndelag. Dt er derfor  utlyst et parallelloppdrag for sentrumsutvikling.To eller tre arkitektteam skal inviteres til å komme med forslag og ideer, men det kåres ingen vinner. Parallelloppdraget involverer innbyggerne gjennom et oppstartseminar, et midtveisseminar og et sluttseminar.

Her er programmet for parallelloppdraget.