Nye avløpsledninger vil bli lagt fra boligblokkene og ned til eksisterende avløpsrør mellom Strandvegen og Nordlandsbanen vest for Circle-K.  Midlertidig adkomst til parkeringsplasser ved jernbanen vil bygd og skiltet. Arbeid i området vil pågå ut i februar 2019.

Utførende entreprenør er Letnes Entreprenør as og HR Prosjekt as v/Ole Kristian Høiås, tlf. 907 40250, er engasjert som byggeleder i anleggstida.

Enhet utbygging