Endringene består i hovedsak av etablering av mur mot eiendom i Skjeftevegen, omgjøring av løsning i krysset Tranavegen/Skjeftevegen, samt ny kabel for gatelys. Alt dette må utføres før asfaltering starter.

Dette påvirker i hovedsakelig Skjeftevegen, og arbeidet i infanterivegen går derfor som planlagt. Entreprenør håper å starte asfaltering av infanterivegen allerede mot slutten av neste uke, altså uke 42/43. De vil gå i gang med asfaltering av skjeftevegen så fort infanterivegen er ferdigstilt.

 

Enhet Utbygging