Oppstart av programmet var i november 2016 og er et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Kommunen tilbyr nå vaksinering på følgende datoer

Sted: Steinkjer rådhus 1.etg

 
 2018

 

 Dato  Tidspunkt
 Torsdag 20.desember  kl. 15.30 - 16.00


 2019
 

 Dato  Tidspunkt
 Tirsdag 8. januar  kl. 15.30 – 16.00 
 Tirsdag 22.januar  kl. 15.30 16.00
 Tirsdag 5. februar  kl. 15.30 – 16.00
 Tirsdag 5. mars  kl. 15.30 – 16.00
 Tirsdag 2. april  kl. 15.30 – 16.00
 Tirsdag 7. mai   kl. 15.30 – 16.00
 Tirsdag 4. juni   kl. 15.30 – 16.00
 Tirsdag 25. juni  kl. 15.30 – 16.00


- For vaksinering må du være i god almenntilstand, og du må ikke være gravid.

- Det er ingen timebestilling, kun oppmøte.

- Ved spørsmål ta kontakt med Trude Viem Dahl, tlf 482 18 846 eller Marianne Vollen, tlf 941 72 219.

- Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: Folkehelseinstituttets nettside.