Ønsker du spennende og varierte arbeidsoppgaver, faglige utfordringer, og liker å jobbe med mennesker?

Vi trenger engasjerte, omsorgsfulle, nøyaktige og lærevillige vikarer. Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og store stillinger for studenter og søkere med helsefaglig utdanning.

Avdeling for helse og avdeling for omsorg har behov for vikarer innenfor følgende områder:

 • Avlastning for barn og unge
 • Bo og habilitering
 • DMS (Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag).
 • Hjemmetjeneste, inkl. eldresenter/bofellesskap – hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 • Sykehjem
Vi har behov for følgende vikarer:
 • Sykepleiere, vernepleiere
 • Sykepleier-, vernepleier- og legestudenter
 • Pedagogisk personale med erfaring med barn og unge med spesielle behov
 • Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere
 • Assistenter

Det er også behov for følgende vikarer:

 • Studenter innenfor barnevern, førskolelærer, barne- og ungdomsarbeider.

Vi ønsker opplysninger om du har førerkort / disponerer bil.

Vikarene må være over 18 år.
 
Vi tilbyr: Store stillinger for ferievikarene (80 – 100%) og konkurransedyktig lønn.

Lønn:  - 1.års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som nyutdannet fagarbeider.
            - 2. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som nyutdannet sykepleier/vernepleier.
            - Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag. 
            - Legestudenter som har gått 2 år, får samme betingelser som 1. års sykepleier-
               /vernepleierstudenter. 
              Etter 3 år gis betingelser som 2. års sykepleier-/vernepleierstudenter.

Søknadsfrist 1. mars
 
Søkere som kan arbeide hele perioden, vil bli prioritert.
Den som tilsettes må fremlegge gyldig politiattest. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Informasjon kan fås av:
Konsulent Judith Grønnesby, tlf 477 93 820 eller fagkonsulent Elin Jegersen, tlf 477 93 822.
 

 >  Søknadskjema  <